Γενικά
ΣΤΟΙΧΗΜΑLIVE

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Στην ομάδα του Pamestoixima.gr ενθαρρύνουμε το υπεύθυνο παιχνίδι και αναπτύσσουμε δράσεις για την πρόληψη, την προστασία και τη θεραπεία σε περιπτώσεις εθισμού. Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε τους κανονισμούς διεξαγωγής των παιχνιδιών.

Λέγοντας «Υπεύθυνο Παιχνίδι» αναφερόμαστε σε μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στην προστασία και αποτροπή του ευρύ κοινού και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (π.χ. ανήλικοι) από την εξάρτηση και τον εθισμό στα Τυχερά Παίγνια.

Ειδικότερα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. αναπτύσσουμε δράσεις για το Υπεύθυνο Παιχνίδι που σκοπό έχουν να ενημερώσουν τους Παίκτες:

· Για το πώς να μεγιστοποιήσουν την ψυχαγωγία που τους προσφέρουν τα Τυχερά Παίγνια και για το πώς να αποφεύγουν τους κινδύνους που κρύβουν.

· Για τους κανονισμούς διεξαγωγής των παιχνιδιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καθορισμός ορίου χρηματικών καταβολών (σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση)

Ο Παίκτης μπορεί να καθορίζει όρια στα χρηματικά ποσά που καταθέτει στον Λογαριασμό Παίκτη σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Το αίτημα αυτό εφαρμόζεται άμεσα εκτός και αν αφορά σε αύξηση του χρηματικού ορίου καταβολών, οπότε προκειμένου να εφαρμοστεί θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον 24 ώρες από την υποβολή του.

Υποβολή αιτήματος αυτό-αποκλεισμού

Ο Παίκτης μπορεί, επίσης, να υποβάλει αίτημα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. εξασφαλίζει ότι ο Παίκτης δεν μπορεί να «παίξει» μετά την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό.

Ο προσωρινός αποκλεισμός δεν μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός (1) μήνα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Παίκτης μπορεί να επιλέξει να κάνει ένα διάλειμμα από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια και για πιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως αυτό των 24 ωρών (περίοδος προσωρινής αποχής).

Η αποδοχή του αιτήματος περί προσωρινού αποκλεισμού ή προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεπάγεται την απενεργοποίηση του Λογαριασμού Παίκτη καθόλη τη διάρκεια του προσωρινού αποκλεισμού ή της προσωρινής αποχής.

Ο μόνιμος αποκλεισμός ενός Παίκτη σημαίνει ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. κλείνει τον Λογαριασμό Παίκτη και τερματίζει την πελατειακή σχέση μαζί του. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου ως πελάτης πριν περάσει ένα (1) έτος από το κλείσιμο του Λογαριασμού Παίκτη.

Για να επανασυνδεθεί στην ιστοσελίδα κάποιος Παίκτης που έχει ζητήσει αυτό-αποκλεισμό πρέπει να επικοινωνήσει μέσω e-mail ή τηλεφώνου στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ζητήσει να βγει από την λίστα αυτό-αποκλεισμού. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μετά το πέρας ενός μηνός.

Μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. τηρεί αρχείο των Παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε Τυχερά Παίγνια. Ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο.

Κατά την καταχώριση ενός νέου Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω Παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, η καταχώριση του Παίκτη απορρίπτεται.

Όταν ο Παίκτης συνδέεται στο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο Παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ένας Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, δεν θα του παρέχεται άδεια να παίξει.

Σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώσει ότι ένας Παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, θα κλείνει τον Λογαριασμό Παίκτη και θα τερματίζει την πελατειακή σχέση.

Ένας Παίκτης που έχει εγγραφεί στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την καταχώρισή του στο μητρώο, να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας τη διαγραφή του από το μητρώο.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποστολή υλικού μάρκετινγκ σε Παίκτες που έχουν αυτό-αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τη συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Πώς λειτουργούν τα προγράμματα αυτοαποκλεισμού:

• Δεν μπορείς να βγεις από το πρόγραμμα πριν από τη λήξη της περιόδου αυτοαποκλεισμού.

• Δεν επιτρέπεται να παίξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτοαποκλεισμού.

• Θα είσαι αποκλεισμένος για τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

• Θα διαγραφείς από τη βάση δεδομένων μάρκετινγκ του PAMESTOIXIMA και δεν θα λαμβάνεις σχετική επικοινωνία κατά την περίοδο του αυτοαποκλεισμού σου.

• Δεν θα έχεις το δικαίωμα να ανοίξεις νέο λογαριασμό σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη.

Ο αυτοαποκλεισμός κάνει για μένα;

Σε γενικές γραμμές, οι παίκτες που επιλέγουν τον αυτοαποκλεισμό αισθάνονται ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να συνεχίσουν να παίζουν. Για να διαπιστώσετε εάν είναι σωστή επιλογή για εσάς, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

• Μήπως το παιχνίδι σάς προκαλεί οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα στην υγεία ή στις σχέσεις σας;

• Μήπως το να σταματήσετε ή το να κάνετε ένα διάλειμμα από το παιχνίδι θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της ζωής σας;

• Είστε πρόθυμος να δεσμευτείτε να αλλάξετε τις συνήθειές σας σχετικά με την ενασχόλησή σας με τα τυχερά παιχνίδια;

Θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την απόφασή σας να επιλέξετε τον αυτοαποκλεισμό. Σε κάποιους φαίνεται χρήσιμο να συνδυάζουν τον αυτοαποκλεισμό με άλλα εργαλεία υποστήριξης και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο αυτοαποκλεισμός είναι οικειοθελής - η απόφαση είναι δική σας!

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ

Υπεύθυνος Παίκτης είναι αυτός που:

· Παίζοντας Τυχερά Παίγνια ορίζει από την αρχή ένα χρηματικό ποσό και δεν το ξεπερνάει για κανένα λόγο.

· Δεν δανείζεται χρήματα για να παίξει.

· Δεν παίζει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες καθημερινές του ανάγκες.

· Δεν προσπαθεί να «ρεφάρει» ρισκάροντας επιπλέον χρήματα.

· Είναι συνειδητοποιημένος και πιστεύει ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το τυχερό παιχνίδι.

Τι κάνει ένας έξυπνος Παίκτης;

· Αποφεύγει να ξοδεύει σε Τυχερά Παίγνια τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Σταματάει να παίζει ή παίζει λιγότερο, προκειμένου να διασφαλίσει τα χρήματα που προορίζονται για άλλες ανάγκες.

· Αποφεύγει να ξοδεύει πολύ συχνά μικρά ποσά ή ρέστα για να συμμετάσχει σε Τυχερά Παίγνια.

· Δεν παίζει για να κερδίσει πίσω τα χαμένα χρήματα.

· Αποφεύγει να θεωρεί τα Τυχερά Παίγνια ως λύση των προβλημάτων του και των ανησυχιών του.

· Δεν δανείζεται ποτέ χρήματα για να παίξει.

· Θεωρεί ότι τα χρήματα που δαπάνησε για να παίξει είναι το αντίτιμο που πληρώνει κανείς για να διασκεδάσει.

· Δεν ψεύδεται στα αγαπημένα του πρόσωπα για τα χρήματα που ξόδεψε ή το χρόνο που αφιέρωσε παίζοντας.

· Ζητάει βοήθεια από ειδικούς όταν αντιλαμβάνεται ότι τείνει να ξοδεύει παραπάνω ή να παίζει συχνότερα.

· Δεν αφήνει την εργασία του ή τις σπουδές του για να παίξει.

· Δεν παίζει όταν αισθάνεται λυπημένος, μόνος, βαριεστημένος, φορτισμένος ή αγχωμένος.

· Βάζει πάντα όρια στο παιχνίδι και δεν τα ξεπερνάει ΠΟΤΕ!

· Παίζει πάντα μόνο το χρηματικό ποσό που είχε καθορίσει εξαρχής.

· Σταματάει να παίζει όταν ξεπερνάει το προκαθορισμένο χρηματικό όριο.

· Έχει συναίσθηση του χρονικού διαστήματος που παίζει και των ποσών που ξοδεύει.

· Κάνει χρήση της δυνατότητας για αυτοπεριορισμό στις περιπτώσεις που είναι εφικτό.

· Ενημερώνεται σχετικά με τις πιθανότητες κέρδους.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Ή ΦΙΛΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Για τον Παίκτη που έχει ξεπεράσει τα όρια με την ενασχόλησή του με τα Τυχερά Παίγνια, είναι σημαντικό να αντιληφθεί ότι:

· Δεν είναι μόνος με το πρόβλημα του και μπορεί να βρει κατανόηση και στήριξη είτε σε οικεία του πρόσωπα είτε σε ειδικούς επιστήμονες.

· Είναι σημαντικό να είναι ειλικρινής με τον εαυτό του και με τους άλλους.

· Πρέπει να είναι προετοιμασμένος για την εμφάνιση στερητικού συνδρόμου.

· Θα βοηθήσει τον εαυτό του βρίσκοντας δραστηριότητες που θα τον αποσπούν από τα Τυχερά Παίγνια.

Η βοήθεια και συμπαράσταση συγγενών και φίλων των Παικτών, που αντιμετωπίζουν εθισμό από τα Τυχερά Παίγνια, μπορεί να είναι καθοριστικός παράγοντας σε ότι αφορά την απεξάρτησή τους από αυτά.

Βοηθάμε τον εθισμένο φίλο μας όταν:

· Τον δεχόμαστε όπως είναι καθώς με το να τον καταδικάζουμε μπορεί να επιδεινώσουμε την κατάστασή του.

· Τον παρακινούμε να συνειδητοποιήσει την εξάρτησή του.

· Του εξηγούμε ότι είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του.

· Του δίνουμε κίνητρο για να αλλάξει.

· Τον προτρέπουμε να δεχτεί βοήθεια από επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ή από ομάδες αλληλοβοήθειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΘΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αν κάποιος πιστεύει ότι έχει πρόβλημα σχετικό με τα Τυχερά Παίγνια (ή πιστεύει ότι έχει πρόβλημα κάποιος συγγενής του ή φίλος του), μπορεί να απευθυνθεί στην τηλεφωνική γραμμή 1114, ψυχολογικής υποστήριξης και τηλεσυμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ για τους εθισμένους Παίκτες, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται βοήθεια και καθοδήγηση στον ίδιο, στους συγγενείς ή στους φίλους του.

· Η Γραμμή Βοηθείας λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως τις 21:00 με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό, όπως κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους.

· Στόχος του προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εθισμού με τα Τυχερά Παίγνια, μέσω προσωπικών συναντήσεων, να απεξαρτηθούν και να επανενταχθούν στην κοινωνία.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβάλει το ανώτερο πρόγραμμα στο ευρύ κοινό, ώστε να παρακινηθούν οι εθισμένοι Παίκτες, το οικογενειακό τους περιβάλλον και οι φίλοι τους, να ζητήσουν βοήθεια, τηρώντας το απόρρητο και την ανωνυμία.

Σύνδεσμοι:

1. Net Nanny (www.netnanny.com): Λογισμικό γενικού μπλοκαρίσματος το οποίο προστατεύει τα παιδιά από ανάρμοστο περιεχόμενο διαδικτύου. Επίσης διαθέσιμο σε iOS και Android συσκεύες.

2. CYBERsitter (www.cybersitter.com): Λογισμικό φιλτραρίσματος το οποίο επιτρέπει στους γονείς να επιλέξουν τις σελίδες που θέλουν να μπλοκάρουν.

3. GamBlock (www.gamblock.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

4. Betfilter (www.betfilter.com): Συγκεκριμένο λογισμικό μπλοκαρίσματος για στοιχηματικές ιστοσελίδες. Επίσης διαθέσιμο σε Android συσκεύες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο εδώ και ανακάλυψε αν έχεις πρόβλημα από την ενασχόλησή σου με τα Τυχερά Παίγνια.

Το ερωτηματολόγιο είναι βασισμένο στον «Καναδικό Δείκτη για τα Προβλήματα από τα Τυχερά Παιχνίδια».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Πάμε Στοίχημα

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2000 και είναι ένα παιχνίδι προκαθορισμένης ή μεταβλητής απόδοσης (όπου η απόδοση κερδών είναι γνωστή στους παίκτες πριν στοιχηματίσουν ή μεταβάλλεται σύμφωνα με τα ποσά που στοιχηματίζονται και γνωστοποιείται στους παίκτες μόνο μετά τη λήξη του στοιχηματισμού).

Τα στοιχήματα βασίζονται σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα (για παράδειγμα Formula 1, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες μπάσκετ, διεθνείς αγώνες τένις και άλλα αθλητικά γεγονότα), καθώς επίσης και σε γεγονότα, η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος. Η ελάχιστη τιμή στήλης είναι 0,25 ευρώ.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα και μία από τις πλέον καταξιωμένες στον κλάδο της παγκοσμίως. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1958 αποτελώντας την εθνική λοταρία της χώρας και εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2001, κατέχοντας σήμερα την αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης όλων των αριθμολαχείων (7 παιχνίδια), του αθλητικού στοιχηματισμού (4 παιχνίδια), και των ιπποδρομιών (προκαθορισμένο μέσω του Κανονισμού που ισχύει για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και αμοιβαίο μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε). Λειτουργεί, επίσης, αποκλειστικά τα Λαχεία Κλήρωσης και Σκρατς (Ξυστό) στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε). Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτει την μοναδική άδεια για τα 25.000 παιγνιομηχανήματα (VLTs).

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα κοινωνικής συνεισφοράς στην Ελλάδα λειτουργώντας στο πλαίσιο της World Lottery Associations (WLA) και υιοθετώντας και αναπτύσσοντας τα υψηλότερα πρότυπα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, ενώ παράλληλα μετουσιώνει την επιχειρηματική αριστεία του σε κοινωνική προσφορά μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής Εταιρικής ΚοινωνικήςΕυθύνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΟΠΑΠ Α.Ε. κάνε κλικ εδώ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Τι είναι η σύμβαση προσχώρησης

Το κείμενο που ακολουθεί ("Σύμβαση προσχώρησης") περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει πρόσβαση, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου .

Παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο χρόνο και διάβασε αναλυτικά τους παρακάτω Όρους, καθώς περιγράφουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου.

Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεσαι πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις, δεσμεύεσαι ότι τους κατανοείς και ότι συμμορφώνεσαι πλήρως και δημιουργείται ο ηλεκτρονικός λογαριασμός σου.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείς και δεν αποδέχεσαι του Όρους της Σύμβασης Προσχώρησης δεν δημιουργείται ηλεκτρονικός λογαριασμός.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε εποπτεύεται από την ανεξάρτητη διοικητική Αρχή με την επωνυμία "Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π)" https://www.gamingcommission.gov.gr

1. Σύμβαση Προσχώρησης

1.1. Η παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης (στο εξής: η "Σύμβαση") που καταρτίζεται σήμερα ανάμεσα σε εσάς (στη συνέχεια ο «Παίκτης») και την ΟΠΑΠ Α.Ε. (στο εξής: η "ΟΠΑΠ Α.Ε." ή η "Εταιρία") ρυθμίζει τη συμμετοχή σας, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, στο στοίχημα και άλλα τυχερά παίγνια που διεξάγει και διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελληνική Επικράτεια, μέσω του διαδικτύου (στο εξής: τα "Τυχερά Παίγνια"), κατόπιν εγγραφής στα Διαδικτυακά Σημεία. Τα Διαδικτυακά Σημεία είναι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου, ανήκουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.2. Όποιος συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια μέσω Διαδικτυακών Σημείων συμφωνεί να τηρεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων που είναι αναρτημένα στη σχετική ενότητα «Κανονισμοί» των Διαδικτυακών Σημείων και την Πολιτική Απορρήτου.

2. Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

2.1 Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε τους όρους της Σύμβασης, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει μετά την έγκρισή της από την ΕΕΕΠ, η δε τροποποίηση θα ισχύει από την ημέρα της ανάρτησής τους στα Διαδικτυακά Σημεία. Η αποδοχή των τροποποιήσεων της Σύμβασης θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από την ηλεκτρονική αποδοχή των νέων όρων από τον Παίκτη, ή σε κάθε περίπτωση από την πρώτη συνεδρία χρήσης του ηλεκτρονικού λογαριασμού του που ακολουθεί την γνωστοποίηση των νέων όρων με τα μέσα που προβλέπονται στην Παρούσα.

2.2. Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν συμφωνεί με την τροποποίηση της Σύμβασης, λύεται η παρούσα Σύμβαση και εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι με το οριστικό κλείσιμο και την εκκαθάριση του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

2.3 Η τυχόν αδυναμία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους να επιβάλει κάποιο δικαίωμα ή όρο της Σύμβασης, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από αυτό το δικαίωμα ή τον όρο.

3. Στοιχεία Λογαριασμού Παίκτη

3.1 Στοιχεία που καταχωρίζονται κατά την εγγραφή νέου Παίκτη:

3.1.1. Προκειμένου να αποκτήσει ο Παίκτης δικαίωμα συμμετοχής στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου υποχρεούται να ανοίξει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό (εφεξής ο «Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη»). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί ένας νέος Παίκτης, είναι η συμπλήρωση των πεδίων της σχετικής φόρμας εγγραφής που είναι αναρτημένη στα Διαδικτυακά Σημεία. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης αιτείται τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού. Επιλέγοντας "Συμφωνώ" κατά τη διαδικασία εγγραφής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, και της Πολιτικής Απορρήτου σε συμμόρφωση με τους κανόνες του εν ισχύ νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια στο βαθμό που αφορούν την παρούσα Σύμβαση.

3.1.2. Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής ο Παίκτης παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. πληροφορίες τις οποίες η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

3.1.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να ζητήσει, κατά την απόλυτη κρίση της, κάθε επιπλέον πληροφορία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως κάθε φορά ισχύει, ή επιβάλλεται από δημόσιες αρχές, ή λόγω εσωτερικών της πολιτικών, όπως, ενδεικτικά, ταυτοποίησης ή αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, προστασίας ανηλίκων ή αποτροπή απάτης.

3.1.4 Ο Παίκτης κατά τη διαδικασία εγγραφής και τη συμπλήρωση των στοιχείων δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι αληθείς και ακριβείς. Ο Παίκτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα, σε περίπτωση αλλαγής των πληροφοριών, τις οποίες είχε δώσει κατά το χρόνο της εγγραφής του ή/και κατά το χρόνο της τελευταίας ενημέρωσης, που αυτός πραγματοποίησε, ως προς την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών.

3.1.5. Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη είναι ένας και μοναδικός για κάθε Παίκτη που εγγράφεται, για τη συμμετοχή του στο σύνολο των Τυχερών Παιγνίων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν παρέχει τη δυνατότητα στον Παίκτη να ανοίγει ή/και να χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν τέτοιο Λογαριασμό.

3.2. Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password)

3.2.1. Η παροχή υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προϋποθέτει την εκ μέρους του Παίκτη συνδυασμένη χρήση Ονόματος Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password). Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, κατά περιόδους, να απαιτεί την αλλαγή του προσωπικού Ονόματος Χρήστη ή/και Κωδικού Πρόσβασης και να προβαίνει σε επαναρύθμιση του Κωδικού Πρόσβασης (reset password), για λόγους προστασίας των συναλλαγών του Παίκτη.

3.2.2. Ο Παίκτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός του Ονόματος Χρήστη (username) με τον Κωδικό Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες συναλλαγές πραγματοποιεί μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων και επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια προέρχεται και αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου του Παίκτη και μόνο.

3.2.3. Ο Παίκτης οφείλει να διατηρεί μυστικό το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password) που του έχει δοθεί. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη (username) είναι ένα και μοναδικό. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών συνιστάται προς τον Παίκτη όπως, κατά την επιλογή του Κωδικού Πρόσβασης (password), κάνει χρήση τόσο στοιχείων του λατινικού αλφαβήτου, με ταυτόχρονη χρήση μικρών ή κεφαλαίων χαρακτήρων, όσο και αριθμών και σημείων στίξης.

3.2.4. Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει πως ενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μόνο για δικό του λογαριασμό, καθώς και ότι οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password). Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την ΟΠΑΠ Α.Ε., διαφορετικά ευθύνεται έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει από την παραπάνω αιτία.

3.2.5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

4. Διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη – Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη

4.1 Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ευκρινές αντίγραφο εγκύρου και εν ισχύ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και ενδεχομένως κάθε άλλο πρόσθετο-συμπληρωματικό έγγραφο που τυχόν ζητήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.

4.2 Τα έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη αποστέλλονται ή προσκομίζονται άμεσα σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στα Διαδικτυακά Σημεία. Αν ο Παίκτης δεν μπορέσει να επαληθεύσει την ταυτότητά του για δύο φορές, αποκλείεται μόνιμα από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

4.3 Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανοίγει έναν προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, που ισχύει για περιορισμένη χρονική διάρκεια αυστηρά ενός (1) μηνός. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη δεν επιτρέπεται να κατατεθεί συνολικό ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ. Στο χρονικό αυτό διάστημα, ο Παίκτης υποχρεούται να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης των στοιχείων της ταυτότητάς του. Στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πιστώνεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό αντιστοιχεί σε τυχόν κέρδη από τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Ο Παίκτης δεν δικαιούται να εισπράξει κανένα ποσό, αν προηγουμένως δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς του.

4.4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4.2 και 4.3, η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να προβεί σε κλείσιμο του προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, οπότε ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω υπό την ενότητα που φέρει τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού".

5. Εγγυητικές Δηλώσεις – Απαγορεύσεις Παίκτη

5.1. Ο Παίκτης δηλώνει ότι:


α) είναι δικαιοπρακτικά ικανός,
β) έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του,
γ) χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη αποκλειστικά και μόνο για δικό του λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου,
δ) χρησιμοποιεί χρηματικά ποσά που δεν προέρχονται από εγκληματικές ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες ή ενέργειες,
ε) οφείλει να ενημερώσει την ΟΠΑΠ Α.Ε. άμεσα σε περίπτωση αλλαγής οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας χορηγήθηκε κατά το χρόνο εγγραφής του ή/και μεταγενέστερα.

5.2 Επίσης, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει πως απαγορεύεται ή/και δεν θα του επιτραπεί:


α) να ανοίγει ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη,
β) να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.
γ) να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο από οκτακόσια (800) ευρώ στον προσωρινό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη,
δ) να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας,
ε) να συμμετέχει, ενώ έχει καταχωρισθεί στο μητρώο αυτο-αποκλεισμένων προσώπων,
στ) να συμμετέχει καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της πελατειακής σχέσης με την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αθέμιτες συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών"),
ζ) να καταθέτει στον (προσωρινό ή μη) Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρήματα, που προέρχονται από εγκληματικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

6. Καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη

6.1. Οι καταβολές από τον Παίκτη προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνο έναντι της λήψης υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων που προσφέρει η τελευταία μέσω του διαδικτύου, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, με εξαίρεση τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών Παικτών δεν επιτρέπεται.

6.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι οι καταβολές που γίνονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται μόνο με σκοπό τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια.

6.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από τα κατατεθειμένα ποσά στους λογαριασμούς Παικτών τις τυχόν επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί από την ως άνω αιτία, ήτοι, ιδίως, την προμήθεια του πιστωτικού ιδρύματος, τα έξοδα ανοίγματος λογαριασμού, αμοιβές τρίτων κτλ., τα οποία και γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

6.4. Οι καταθέσεις ποσών στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες, ανεξαρτήτως του ποσού που τηρείται στον λογαριασμό του.

7. Επιβραβεύσεις (Bonus)

7.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες της. Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τα προγράμματα επιβράβευσης (loyalty programs) διαμορφώνονται, τηρουμένων των διατάξεων της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προς επιβράβευση Παικτών, και αναρτώνται στα Διαδικτυακά Σημεία.

7.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε κατάργηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

8. Αναστολή Λειτουργίας Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

8.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναστέλλει τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ανά πάσα στιγμή στις εξής περιπτώσεις:

 • Όταν το ζητήσει η Ε.Ε.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια Αρχή.
 • Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι οι πληροφορίες που έδωσε ο Παίκτης δεν είναι αληθείς, ή δεν ισχύουν πλέον και χρειάζεται να επικαιροποιηθούν.
 • Στις περιπτώσεις που πιθανολογείται συμπεριφορά που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
 • Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι η ακεραιότητα των δεδομένων του Παίκτη έχει αλλοιωθεί ή απειλείται.
 • Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται παραβίαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων, όπως και κάθε τυχόν παραβίαση ή καταστρατήγηση των διατάξεων που διέπουν τα Τυχερά Παίγνια.
 • Σε περιπτώσεις που απειλείται η εύρυθμη λειτουργία ή/και ακεραιότητα των Τυχερών Παιγνίων.
 • Για σκοπούς Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

8.2 Μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, κατά τη διάρκεια ισχύος της αναστολής λειτουργίας του.

9. Κλείσιμο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

9.1 Ο Παίκτης δύναται να ζητήσει το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη οποτεδήποτε, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΟΠΑΠ A.E. σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες κλεισίματος λογαριασμού. Επίσης, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να προβεί σε κλείσιμο ενός Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, εφόσον συντρέχουν περιπτώσεις παραβίασης των όρων της Σύμβασης, των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν στη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, των διατάξεων περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων υπεύθυνης διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων. Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει τον Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, όταν αυτό λάβει χώρα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

9.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιστρέφει στον Παίκτη στην περίπτωση κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού, το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, αφού προηγουμένως παρακρατήσει τα τυχόν έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει ενδεχομένως υποβληθεί λόγω ύπαρξης στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη χρηματικών ποσών, τα οποία ο Παίκτης τελικά δεν χρησιμοποίησε για συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια και τα οποία γνωστοποιεί, εκ των προτέρων, στον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

9.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προβαίνει υποχρεωτικά και άμεσα στο κλείσιμο ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, στην περίπτωση που ο Παίκτης έδωσε μη αληθείς πληροφορίες όσον αφορά στα στοιχεία της ταυτότητάς του κατά την εγγραφή του ή δεν υπέβαλε εντός ενός (1) μηνός τα έγγραφα που απαιτούνται για την επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του, ως όφειλε, ή παραβίασε τους όρους της Σύμβασης, του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου εν γένει, και ιδίως των διατάξεων που συνδέονται με τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. Στην περίπτωση κλεισίματος ενός προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για τους παραπάνω λόγους, επιστρέφονται στον Παίκτη μόνο τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια αφαιρουμένων τυχόν εξόδων, τελών ή και άλλων επιβαρύνσεων. Τυχόν κέρδη του Παίκτη από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια παρακρατούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

10. Ευθύνη Παίκτη

10.1 Ο Παίκτης δηλώνει ότι η συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική του απόφαση.

10.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας, απαιτεί από τους Παίκτες της να προσκομίσουν δικαιολογητικά έγγραφα προς απόδειξη και της ηλικίας τους και απαγορεύει τη συνέχιση της χρήσης των παρεχόμενων από μέρους της υπηρεσιών σε άτομα που δεν πληρούν τα όρια ηλικίας που θέτει ο νόμος.

10.3 Ο Παίκτης δηλώνει, επίσης, ότι κατανοεί πλήρως ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν προσφέρει, μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, νομικές συμβουλές ή παρακίνηση συμμετοχής του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει, και ότι μόνο ο ίδιος ευθύνεται να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται διαρκώς με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10.4 Σε περίπτωση παραβίασης από τον Παίκτη της Σύμβασης ή/και του υφιστάμενου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα Τυχερά Παίγνια, στο βαθμό που αφορούν στην παρούσα Σύμβαση, ο τελευταίος υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τυχόν τρίτων που έλκουν δικαιώματα από την τελευταία, για κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

11. Ρήτρα Περιορισμού Ευθύνης

11.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προς κάθε φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

11.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στα Διαδικτυακά Σημεία, στο περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων και τις παρεχόμενες μέσω αυτών υπηρεσίες.

11.3 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα Διαδικτυακά Σημεία είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται, για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία που προκαλείται από ιούς που μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη του εξοπλισμού (Η/W ή κινητές συσκευές ) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη, καθώς και την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

11.4 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλούνται από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβή μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της, και επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διορθώσει τα εμφανή λάθη κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων (π.χ. λάθη που σχετίζονται με την ταυτότητα των Παικτών κ.λπ.).

11.5 H ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για κανενός είδους ζημία που προκαλείται από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα χρήσης του εν λόγω λογαριασμού.

11.6 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλεια κερδών που προκλήθηκε από τυχόν διακοπή των γεγονότων που περιέχονται στο δελτίο στοιχηματισμού.

11.7 Τα Διαδικτυακά Σημεία και το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελεί ούτε σκοπεί στην αίτηση, πρόσκληση ή παρακίνηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση των προσφερομένων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω διαδικτύου ή εγγραφή νέων Παικτών.

11.8 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη Παίκτη από τη συμμετοχή ή μη σε Tυχερά Παίγνια.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

12.1 Όλο το περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και οι απεικονίσεις προστατεύονται από την νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι αποτελούν ιδιοκτησία της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή των συνεργατών της ή τρίτων μερών από τα οποία έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Παίκτης δεν αποκτά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων ή/και την παροχή των προσφερομένων μέσω αυτής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων.

12.2 Απαγορεύεται στον Παίκτη να αναπαράγει, μετατρέπει, αποθηκεύει, αντιγράφει, αναδημοσιεύει, φορτώνει, αναρτά, μεταδίδει ή διανέμει με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη, συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε.

12.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση των Διαδικτυακών Σημείων ή του περιεχομένου τους από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

13. Τήρηση αρχείου/Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών

13.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει αναρτήσει τους όρους που διέπουν τη τήρηση αρχείου/ πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων - καταγραφή συναλλαγών και επικοινωνιών Πολιτική στη σχετική ενότητα «Πολιτική Απορρήτου» των Διαδικτυακών Σημείων.

14. Χρήση Διαδικτυακών Σημείων

Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α, παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.

14.1 Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων προορίζονται για την παροχή συμβουλών ή συστάσεων, για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

14.2 Τα Διαδικτυακά Σημεία και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, από μέρους του Παίκτη, τυχόν άλλη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και δη παράνομο, συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Ειδικότεροι όροι χρήσης Διαδικτυακών Σημείων παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα «Χρήση Διαδικτυακών Σημείων».

15. Χρήση Cookies

15.1 O Παίκτης δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται, προκειμένου να γίνει φιλική η επίσκεψη στα Διαδικτυακά Σημεία, να παρακολουθείται η επισκεψιμότητα σε αυτά και να συλλέγεται ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας, που στέλνει από το πρόγραμμα περιήγησής του το λεγόμενο "cookie".

15.2 Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, μέσω του φυλλομετρητή ιστού να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) ή στην οθόνη βοήθειάς του (help screen). Διευκρινίζεται ότι η απενεργοποίηση της συλλογής των cookies ενδεχομένως να περιορίσει τον Παίκτη στη χρήση των εν λόγω Διαδικτυακών Σημείων.

16. Υποβολή καταγγελίας

16.1 Οι Παίκτες διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν εγγράφως την ΟΠΑΠ Α.Ε. για κάθε θέμα που άπτεται της παροχής από μέρους της υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων, υποβάλλοντας έγγραφη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη της νικητήριας στήλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@pamestoixima.gr.Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μιας καταγγελίας είναι ότι πρέπει αφενός να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος και αφετέρου να καταγράφονται οι λόγοι καταγγελίας με σαφήνεια και ακρίβεια.

16.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη αποστέλλοντας απάντηση είτε επί του περιεχομένου της καταγγελίας είτε επί της προόδου των εργασιών διερεύνησης του περιεχομένου της καταγγελίας. Η απάντηση αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε ο Παίκτης κατά την αποστολή της καταγγελίας κι ως εκ τούτου τεκμαίρεται αμάχητα η παραλαβή της απάντησης από τον Παίκτη.

17. Επικοινωνία - Ενημέρωση Παικτών

17.1 Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Τυχερών Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στα Διαδικτυακά Σημεία και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε και της Ε.Ε.Ε.Π. προς πληρέστερη ενημέρωση των Παικτών επί των παιγνίων που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε..

17.2 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα επικοινωνεί με τον Παίκτη μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης κατά την εγγραφή του. Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης. Εφόσον, o Παίκτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές, δηλώνει ότι διαθέτει το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών αυτών εάν ο Παίκτης δεν συμφωνεί με τον ως άνω τρόπο επικοινωνίας και τη λήψη αυτών των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων.

17.3 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

18. Υπεύθυνο Παιχνίδι

18.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού των Τυχερών Παιγνίων θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι Παίκτες της γνωρίζουν ότι η μη υπεύθυνη από μέρους τους συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

18.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού και από σεβασμό προς τους Παίκτες της, έχει υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στα Διαδικτυακά Σημεία στη σχετική ενότητα "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ".

18.3 Ο Παίκτης δηλώνει ότι οφείλει να επισκεφθεί τον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυκά Σημεία και φέρει την ένδειξη "ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ" προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως για τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

18.4 Ο Παίκτης σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι γνωρίζει ότι έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα να:


α) θέσει όρια στις χρηματικές καταβολές έναντι του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τόσο σε ημερήσια, όσο και σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
β) να αιτηθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. την αύξηση του ορίου χρηματικών καταβολών που έχει θέσει. Η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα εφαρμόζεται πριν από την πάροδο 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
γ) να θέσει τον εαυτό του σε προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό ή σε προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή του στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα παρακάτω.

18.5 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Διαδικτυακού Σημείου, στον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια μέσω του διαδικτύου. Εξασφαλίζει δε, ότι ο Παίκτης δεν συμμετέχει στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, μετά την θέση αυτού σε αποκλεισμό.

18.6 Ο προσωρινός αποκλεισμός ορίζεται από τον Παίκτη, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη και να τον διατηρεί απενεργοποιημένο για την περίοδο του προσωρινού αποκλεισμού.

18.7 Αν ο Παίκτης επιλέξει τον οριστικό αποκλεισμό του, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, να τον διατηρεί απενεργοποιημένο και να τερματίσει τη συμβατική σχέση. Για την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης. Ο Παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.8 Επιπλέον, παρέχεται στον Παίκτη δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, μέσω διαδικτύου, για είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Εφόσον ο Παίκτης επιλέξει την προσωρινή αποχή, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απενεργοποιεί άμεσα τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη για την περίοδο αυτή.

18.9 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τον Παίκτη που αποκλείστηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 18.6 και 18.7 καθώς και στην περίπτωση πέντε (5) προσωρινών αποχών, σχετικά με τη δυνατότητα λήψης συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης από ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

18.10 Η ΟΠΑΠ ΑΕ ενημερώνει τους Παίκτες της ότι μπορούν να υποβληθούν σε τεστ αυτοαξιολόγησης για εθισμό στα τυχερά παίγνια, το οποίο έχει αναρτηθεί στα Διαδικτυακά Σημεία ή/και να λάβουν τηλε-συμβουλευτική βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη καλώντας στη γραμμή επικοινωνίας του ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ 1114, η οποία λειτουργεί με την οικονομική υποστήριξη της ΟΠΑΠ ΑΕ.

18.11 Με την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης ο Παίκτης παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού.

18.12 Πριν από τη δημιουργία κάθε Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανατρέχει υποχρεωτικά στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να διαπιστώνει ότι το πρόσωπο που επιθυμεί την δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, δεν είναι εγγεγραμμένο σε αυτό. Εάν το πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού απορρίπτεται και δεν συνάπτεται η σύμβαση προσχώρησης.

18.13 Ο Παίκτης που αποκλείστηκε μόνιμα δεν μπορεί να συνάψει εκ νέου σύμβαση προσχώρησης με την Εταιρεία, πριν από το πέρας ενός (1) έτους από την απενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

18.14 Η ΟΠΑΠ ΑΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην αποστέλλεται οποιοδήποτε υλικό Εμπορικής Επικοινωνίας σε Παίκτες που έχουν αποκλειστεί, προσωρινά ή μόνιμα, από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

18.15 Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται, στις υπηρεσίες στοιχημάτων που προσφέρει, να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης του στοιχήματος. Η πρόωρη εξαργύρωση διενεργείται στην αξία που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη από την ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση. Αποδοχή από τον Παίκτη της πρόωρης εξαργύρωσης στοιχήματος δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαγορασθέντος στοιχήματος ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του στοιχηματικού γεγονότος.

19. Αποδεικτική ισχύς

19.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι η αποδεικτική αξία των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου είναι όμοια με αυτή των εγγράφων. Η αποθήκευση της συμμετοχής στο σύστημα συνιστά πλήρη απόδειξη της αίτησης συμμετοχής.

19.2 Σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης αίτησης συμμετοχής ή εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της αίτησης ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.

19.3 Τα καταχωρισμένα στο Πληροφορικό Σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε. στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία αυτής, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

20. Φόροι

20.1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτού προβεί στην πίστωση των κερδών του Παίκτη, έχει προηγουμένως παρακρατήσει τον τυχόν φόρο που αναλογεί, κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

20.2 Ο Παίκτης δικαιούται να λαμβάνει ετησίως βεβαίωση κερδών, σύμφωνα με την πολιτική και τις διαδικασίες που καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε.

21. Πληρωμή κερδών

21.1 Η πίστωση των κερδών γίνεται άμεσα και μόνο σε λογαριασμό του Παίκτη, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ρητά διευκρινίζεται ότι η σχετική εντολή πληρωμής του Παίκτη δίνεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός 24 ωρών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Διευκρινίζεται ότι για λόγους εμπιστευτικότητας των στοιχείων των μεγάλων νικητών, για κέρδη άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Παίκτης θα ενημερώνεται για τον τρόπο καταβολής τους αποκλειστικά από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε., το οποίο αυτό και μόνο θα έχει πρόσβαση στην εν λόγω πληροφορία.

21.2 Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία από την ΟΠΑΠ Α.Ε. των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού, με σκοπό τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και στην ΟΠΑΠ Α.Ε., αλλά και την τυχόν επαλήθευση του Παίκτη τα οποία παραχωρεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του σκοπού της παρούσας Σύμβασης.

22. Διάρκεια Ισχύος-Καταγγελία

22.1 Η Σύμβαση συνομολογείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί εγγράφως, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Η καταγγελία γίνεται με την υποβολή έγγραφης αίτησης κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από τον Παίκτη, η οποία κοινοποιείται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@opap.gr ή και με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η καταγγελία επιφέρει λύση της Σύμβασης από την κοινοποίησή της στον αντισυμβαλλόμενο. Για το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη ισχύουν όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα με τον τίτλο "Κλείσιμο Λογαριασμού" της παρούσας Σύμβασης.

22.2 Οι διατάξεις των όρων 5, 6, 10 έως 14, 17 και 19 διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης αυτής.

23. Εκχώρηση

23.1 Ο Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

24. Λοιποί Όροι

24.1 Οι παρόντες όροι, καθώς και οι πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν, αποτελούν την πλήρη συμφωνία της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που ρυθμίζει.

24.2 Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Σύμβαση Προσχώρησης έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της παρούσας Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές

24.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή ισχύς των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο, που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου αλλά να διατηρείται, στο μέτρο του δυνατού, το περιεχόμενό του.

24.4 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτήν τη Σύμβαση, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης ή της λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

KANONIΣΜΟI

I. Υπ` αρ. 105/2/2014 (ΦΕΚ Β` 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω διαδικτύου», όπως ισχύει δυνάμει της υπ` 209/2/2016 (ΦΕΚ Β` 1777) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 1

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή ρυθμίζει την προσφορά από την ΟΠΑΠ. Α.Ε. (στη συνέχεια «ο κάτοχος της άδειας») των παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2433/1996, τις διατάξεις του Π.Δ. 250/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2843/2000 και τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κανονιστικής νομοθεσίας και μέσω του διαδικτύου. Η απόφαση αυτή ισχύει συμπληρωματικά της με αριθμό ΥΑ 37336/2008 (Β΄ 1590) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 7209/2011 (Β΄ 390) όμοιά της (στη συνέχεια «ο Κανονισμός»). Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της απόφασης αυτής με τις διατάξεις του Κανονισμού οι διατάξεις της απόφασης υπερισχύουν εκείνων του Κανονισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής τους.

1.2 Δικαίωμα συμμετοχής στα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης του κατόχου της άδειας έχουν μόνον άτομα που επιχειρούν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Ελληνική Επικράτεια.

1.3 Η απόφαση αυτή ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο τα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρει ο κάτοχος της άδειας. Η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής.

Κεφάλαιο 2

Εγγραφή παικτών

Άρθρο 2

2.1 Προκειμένου ένας παίκτης να πραγματοποιεί στοιχήματα με τον κάτοχο της άδειας, εγγράφεται ως πελάτης του κατόχου της άδειας. Η εγγραφή συνιστά έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, η οποία συνδέεται με έναν ατομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό, μοναδικό για κάθε παίκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κεφαλαίου 4.

2.2 Ως παίκτες εγγράφονται μόνο φυσικά πρόσωπα.

2.3 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να γνωρίζει τους παίκτες σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4 και 2.5 και τα άρθρα 3 και 4.

2.4 Για την έκδοση της ατομικής κάρτας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της ηλικίας του, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να επαληθεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Το εύρος της τεκμηρίωσης θα καθορίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε ο κάτοχος της άδειας να είναι σίγουρος ότι ο πελάτης είναι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι.

2.5 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προβαίνει σε εγγραφή του παίκτη, μόνο εφόσον ο αυτός ενεργεί αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

2.6 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για το κατά πόσο οι προαναφερόμενες πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη είναι επαρκείς, πρέπει να ζητούνται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας.

Άρθρο 3

3.1 Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο κάτοχος της άδειας καταρτίζει τη σύμβαση με τους παίκτες και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους σε αυτούς.

3.2 Με την υποβολή αιτήματος έκδοσης ατομικής κάρτας, ο παίκτης αποδέχεται τη σύμβαση προσχώρησης στα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει ο κάτοχος της άδειας.

Κεφάλαιο 3

Αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με την ταυτότητα κτλ.

Άρθρο 4

4.1 Ο κάτοχος της άδειας αποθηκεύει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των παικτών και τον έλεγχο που πραγματοποιεί, για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

4.2 Τα έγγραφα και οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με τις συναλλαγές των παικτών πρέπει να φυλάσσονται, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, τουλάχιστον 10 έτη μετά την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Κεφάλαιο 4

Ηλεκτρονικός λογαριασμός παίκτη και πληρωμές

Άρθρο 5

5.1 Ο κάτοχος της άδειας δημιουργεί ένα μοναδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη για κάθε εγγεγραμμένο παίκτη

5.2 Ο κάτοχος της άδειας παρέχει στον παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του, το ιστορικό της παικτικής του δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων στοιχημάτων, κερδών και ζημιών), τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον παίκτη, στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, για τουλάχιστον 90 ημέρες.

5.3 Ο κάτοχος της άδειας, πρέπει, μετά από αίτηση του παίκτη, να παρέχει κατάσταση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Άρθρο 6

6.1 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.5, μέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας ελέγξει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι δυνατή η δημιουργία μόνο ενός προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη.

6.2 Εάν ο παίκτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή εάν ο παίκτης δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός, ο κάτοχος της άδειας κλείνει τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.3 Δεν μπορούν να πραγματοποιούνται καταβολές προς τον παίκτη από τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.4 Ένας παίκτης δεν μπορεί να καταβάλει πάνω από οκτακόσια (800) ευρώ σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό.

6.5 Δεν είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού για παίκτη καταχωρισμένο στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Άρθρο 7

7.1 Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό ή/και σε ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε παίκτη.

7.2 Ο κάτοχος της άδειας πραγματοποιεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιούνται, αντιστοιχούν στον εγγεγραμμένο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παίκτη.

Άρθρο 8

8.1 Οι καταβολές στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη γίνονται υποχρεωτικά από τον παίκτη στον κάτοχο της άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη.

Άρθρο 9

9.1 Τα ποσά που καταβάλλονται από τον παίκτη πιστώνονται από τον κάτοχο της άδειας στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 10

10.1 Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων ή κερδών μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών παικτών δεν επιτρέπεται.

10.2 Κατά την πίστωση κερδών στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον κάτοχο της άδειας ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.

10.3 Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η σχετική εντολή πληρωμής του παίκτη δίδεται από τον κάτοχο της άδειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής.

Άρθρο 11

11.1 Τα ποσά που πιστώνονται στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών αποτελούν κεφάλαια που κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς παικτών που τηρούνται, στο όνομα του κατόχου της άδειας, σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, χωριστά από τα ίδια κεφάλαια του κατόχου της άδειας. Τα κεφάλαια των λογαριασμών παικτών καταβάλλονται μόνον στους παίκτες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για την κάλυψη απαιτήσεων κατά του κάτοχου της άδειας.

11.2 Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στους λογαριασμούς παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στους λογαριασμούς παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Κεφάλαιο 5

Πληροφορίες προς τους παίκτες

Άρθρο 12

12.1 Όλες οι πληροφορίες, που πρέπει ο κάτοχος της άδειας να θέτει στη διάθεση των παικτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς, πρέπει να είναι διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας. Κάθε λοιπή επικοινωνία μεταξύ των παικτών και του κατόχου της άδειας πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.

12.2 Ο κάτοχος της άδειας θέτει στη διάθεση των παικτών τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

 • Τη σύμβαση προσχώρησης.
 • Τους κανόνες διεξαγωγής των στοιχημάτων που διοργανώνει και τους όρους συμμετοχής σε αυτά.
 • Ανάλυση κάθε σχετικής επιβάρυνσης που μπορεί να έχει ο παίκτης κατά τις συναλλαγές του με τον κάτοχο της άδειας.
 • Περιγραφή των διαδικασιών εγγραφής και αποχώρησης του παίκτη.

Άρθρο 13

13.1 Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας πρέπει:
α) Να αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παιχνίδια σε άτομα κάτω των 21 ετών
β) Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παιχνίδια.
γ) Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα τεστ αυτοεξέτασης για εθισμό τα τυχερά παιχνίδια.
δ) Να παρέχει πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

13.2 Οι πληροφορίες της παραγράφου 13.1 θα αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο του ιστότοπου του κατόχου της άδειας και πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλες τις σελίδες του ιστότοπου.

13.3 Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας θα έχει υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη gr.

Άρθρο 14

14.1 Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του κατόχου της άδειας πρέπει να αναγράφεται ότι ο κάτοχος της άδειας διαθέτει άδεια και λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.

14.2 Στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας θα υπάρχει ευκρινές σημείο ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 6

Υπεύθυνο Παιχνίδι

Άρθρο 15

15.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να θέτει στη διάθεση του παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να καθορίζει ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία όρια καταβολών. Το αίτημα ενός παίκτη για καθορισμό ορίου καταβολών εφαρμόζεται άμεσα, με την επιφύλαξη της διάταξης της επόμενης παραγράφου.

15.2 Το αίτημα ενός παίκτη για αύξηση ενός ήδη καθορισμένου ορίου καταβολών δεν πρέπει να εφαρμόζεται πριν περάσουν 24 ώρες από την υποβολή του.

Άρθρο 16

16.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει στον παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να ορίζει τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή του στα στοιχήματα. Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι ο παίκτης δεν μπορεί να αρχίσει να συμμετέχει σε στοιχήματα μετά το αίτημα για αποκλεισμό.

16.2 TΟ προσωρινός αποκλεισμός ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Επιπλέον, στον παίκτη πρέπει να παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια για 24 ώρες. Τόσο ο προσωρινός αποκλεισμός όσο και η προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή στα παίγνια των στοιχημάτων συνεπάγονται απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων περιόδων.

16.3 Αν ο παίκτης επιλέξει τον οριστικό αυτό−αποκλεισμό του, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και να τερματίζει την πελατειακή σχέση. Ο παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2), πριν από το πέρας ενός έτους από το αυτό το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.

16.4 Εάν ένας παίκτης έχει αυτό−αποκλειστεί από τη συμμετοχή στα παίγνια στοιχημάτων του κατόχου της άδειας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης σε ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

Άρθρο 17

17.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί αρχείο των παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε στοιχήματα. Ο παίκτης πρέπει να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο

17.2 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο και να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο και μέσω του ιστότοπου της Ε.Ε.Ε.Π.

17.3 Κατά την καταχώριση ενός νέου παίκτη, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ο παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, η καταχώριση του παίκτη απορρίπτεται από τον κάτοχο της άδειας.

17.4 Όταν ο παίκτης συνδέεται στο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, δεν του παρέχεται άδεια να συμμετέχει σε στοιχήματα..

17.5 Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαπιστώσει ότι ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη και να τερματίζει τη συμβατική σχέση με αυτόν.

17.6 Ένας παίκτης που έχει εγγραφεί στο μητρώο αυτό−αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την καταχώρισή του στο μητρώο, να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας τη διαγραφή του από το μητρώο.

Άρθρο 18

18.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε πρόσωπα που έχουν αυτό−αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα.

Κεφάλαιο 7

Επιβραβεύσεις (Bonus)

Άρθρο 19

19.1 Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προσφέρει στον παίκτη επιβράβευση για τη συμμετοχή του στα παίγνια στοιχημάτων που προσφέρει (loyalty programs), θα επεξηγούνται, κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, όλες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η επιβράβευση. Η επιβράβευση παρέχεται στον παίκτη αμέσως μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

19.2 Δεν επιτρέπεται να χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται σε άλλους παίκτες.

19.3 Ο παίκτης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του μία περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών προκειμένου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση σχετίζεται με τη λήψη της επιβράβευσης.

Κεφάλαιο 8

Διακοπή και κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη

Άρθρο 20

20.1 Κατά το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να καταβάλει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού δεν επιβάλλονται τέλη ή/και άλλες επιβαρύνσεις, πλην εκείνων που, ενδεχομένως είχε ο κάτοχος της άδειας επί ποσών που κατέθεσε ο παίκτης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και τα οποία δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα , εφόσον υπάρχουν τέτοια ποσά.

20.2 Κατά το κλείσιμο προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη βάσει της παραγράφου 6.2 επιστρέφονται στον παίκτη μόνον τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα, εφαρμοζομένων των επιβαρύνσεων της προηγούμενης παραγράφου, ενώ τα οποιαδήποτε κέρδη παρακρατούνται από τον κάτοχο της άδειας και θα αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

Άρθρο 21

21.1 Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού ενός παίκτη εάν υπάρχουν υποψίες ότι ο τελευταίος έχει αποκτήσει κεφάλαια ή/και κέρδη παράνομα ή έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου, της απόφασης αυτής ή τους όρους που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας θα αποφαίνεται σχετικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής. Ο παίκτης ενημερώνεται για την τελική απόφαση του κατόχου της άδειας, μόλις αυτή ληφθεί.

22.2 Ο κάτοχος της άδειας αποστέλλει στον παίκτη αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της απόφασης θα αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 9

Αθέμιτη σύμπραξη και απαγόρευση συμμετοχής σε στοιχήματα

Άρθρο 22

22.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει ειδικά μέτρα, σχεδιασμένα για τη μείωση του κινδύνου αθέμιτης σύμπραξης («στήσιμο παιχνιδιών») σε στοιχήματα και δεν θα κάνει αποδεκτά τα στοιχήματα όταν υπάρχουν υποψίες τέτοιας αθέμιτης σύμπραξης.

Άρθρο 23

23.1 Ο κάτοχος της άδειας απαγορεύεται να προσφέρει στοιχήματα αθλητικών εκδηλώσεων σε ανηλίκους και νέους κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

Κεφάλαιο 10

Τεχνική υποδομή

Άρθρο 24

24.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με τα συστήματα ελέγχου και τεχνικής υποδομής που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.

24.2 Μέχρι την έκδοση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποδεικνύει ότι η τεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιήσει για την διοργάνωση και διεξαγωγή των στοιχημάτων πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 25

25.1 Η τεχνική υποδομή, δηλαδή το σύνολο του εξοπλισμού πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων, πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια.

25.2 Η Ε.Ε.Ε.Π μπορεί να εγκρίνει εξαίρεση από την απαίτηση της παραγράφου 25.1 εάν ο κάτοχος της άδειας:
α) έχει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων σε άλλη χώρα, όπου μια δημόσια Αρχή ελέγχει την παροχή τυχερών παιγνίων από τον κάτοχο της άδειας και η Αρχή αυτή έχει συνάψει συμφωνία με την Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων από τον κάτοχο στην Ελλάδα, ή
β) μπορεί να δώσει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια επαρκούς ελέγχου σχετικά με την παροχή παιγνίων στοιχημάτων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Άρθρο 26

26.1 Πριν χρησιμοποιηθεί η τεχνική υποδομή του κατόχου της άδειας για την προσφορά υπηρεσιών διαδικτυακών στοιχημάτων η τεχνική αυτή υποδομή πρέπει να πιστοποιηθεί, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις της απόφασης αυτής. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, αναγνωρισμένους από την Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 27

27.1 Κατά την πιστοποίηση της τεχνικής υποδομής, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να δώσει εντολή στον κάτοχο της άδειας να διεξάγει περαιτέρω έλεγχο, επαλήθευση και πιστοποίηση του συστήματος.

Άρθρο 28

28.1 Ο κάτοχος της άδειας θα φυλάσσει όλα τα δεδομένα σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων στην τεχνική του υποδομή για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Κεφάλαιο 11

Καταγγελίες

Άρθρο 29

29.1 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που υποβάλλουν παίκτες σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών στοιχημάτων που προσφέρει. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη τα περιστατικά και τους λόγους για τους οποίους διαμαρτύρεται. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές η καταγγελία μπορεί να απορριφθεί.

29.2 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται της καταγγελίας το συντομότερο δυνατόν. Εάν η διερεύνηση της καταγγελίας δεν ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη προσδιορίζοντας το χρόνο κατά τον οποίο πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.

29.3 Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποθηκεύει τα έγγραφα που αφορούν καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταγγελιών που έχουν απορριφθεί, για τουλάχιστον δύο έτη. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται, μόλις ζητηθούν, στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 12

Εμπορική Επικοινωνία

Άρθρο 30

30.1 Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας Παρόχων Τυχερών Παιγνίων, που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 13

Ποινές

Άρθρο 31

31.1 Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της επιβάλλει τις από τον νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Κεφάλαιο 14

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 32

32.1 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

II . Υπ` αρ. 37336/06.08.2008 (ΦΕΚ Β` 1590) κοινή υπουργική απόφασητων Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο«Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής τωνπαιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.»,όπως ισχύει δυνάμει των υπ` αρ. (α) υπ` αρ. 7209/10.03.2011 (ΦΕΚ Β`390) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας καιΟικονομικών και Πολιτισμού και (β) υπ` αρ. 260/5/26.05.2017 (ΦΕΚ Β`2013) απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Γενικοί όροι λειτουργίας παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

Ο παρών Κανονισμός περιλαμβάνει τους γενικούς όρους συμμετοχής στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που διοργανώνονται, διεξάγονται και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ Α.Ε, σύμφωνα με το νόμο 2433/1996, το νόμο 2843/2000 και το προεδρικό διάταγμα 250/1997.

1. Ο Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που διοργανώνονται, διεξάγονται και λειτουργούν από την ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των συμμετεχόντων στα παιχνίδια παικτών. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού έχουν ισχύ σε όλα τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που είναι δυνατόν να διοργανώνονται σε ομαδικά ή ατομικά αθλήματα και σε διάφορα άλλα μη αθλητικά γεγονότα (μη εξαιρουμένων των εικονικών γεγονότων – αθλητικών ή μη), η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων, εφόσον δεν αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ελληνικών αγώνων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης ή οποιουδήποτε άλλου αθλητικού ή μη γεγονότος που οργανώνεται από φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στα Προγράμματα των «Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης», που δημοσιοποιεί η ΟΠΑΠ Α.Ε.

β. Τα αθλητικά ή μη γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α γίνονται αποδεκτά για στοιχηματισμό σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θέτει κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ και δημοσιοποιούνται μέσω του Προγράμματος.

γ. Βασικός μέτοχος, ιδιοκτήτης, διοικητής, διευθυντής, διαχειριστής, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος διαχειριστικού, διοικητικού ή εποπτικού οργάνου συμμετέχουσας ομάδας ή θεσμοθετημένου οργάνου διαιτησίας ή φορέα που διοργανώνει το γεγονός στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης απαγορεύεται να έχει ταυτόχρονα οποιαδήποτε από τις πιο πάνω ιδιότητες:

α. στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

β. σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συνεργάζεται με την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω σύμβασης βάσει της οποίας έχει την ευθύνη επιλογής των γεγονότων στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης ή του προσδιορισμού των ποσοστών απόδοσης αυτών, ή της διαχείρισης εν γένει του κινδύνου του στοιχηματισμού προκαθορισμένης απόδοσης ή της διεξαγωγής εν γένει των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης.

γ. σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι συνδεδεμένο με τα πρόσωπα της περίπτωσης β, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για τους συζύγους και συγγενείς μέχρι και β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας όσων έχουν τις πιο πάνω ιδιότητες, για τους προστηθέντες όλων των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων και για τα κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα. Όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι δε θα πρέπει επίσης να έχουν την ιδιότητα του διαιτητή ή να συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αγωνιστικό επίπεδο στις συμμετέχουσες ομάδες ή να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με αυτές. Ως βασικός μέτοχος ή ιδιοκτήτης θεωρείται πρόσωπο που άμεσα ή έμμεσα κατέχει ή ελέγχει δικαιώματα ψήφου ή ποσοστό κεφαλαίου ίσο ή ανώτερο του 1%.

δ. Για τις αθλητικές ομάδες που συμμετέχουν σε ελληνικές διοργανώσεις, εφόσον τα μέλη των διαχειριστικών, διοικητικών και εποπτικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων και των Προέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων ή διευθυντών ή των προσώπων που ασκούν με οποιονδήποτε τρόπο διοίκηση και οι ιδιοκτήτες ή οι βασικοί μέτοχοι καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς αυτών μέχρι και β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας της μιας ομάδας έχουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες στην άλλη ομάδα και μόνο στην περίπτωση που αγωνίζονται μεταξύ τους, οι αγώνες αυτοί δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα των «Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης».

ε. Οι διοικήσεις των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα κατά τις διατάξεις του ν. 1599/1986 όλα τα στοιχεία που αφορούν τα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, είτε αυτά εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα των ως άνω εδαφίων είτε όχι, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής.

στ. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη δήλωση σ’ αυτήν των στοιχείων, από τις διοικήσεις των ομάδων, να γνωστοποιεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μετ’ έλεγχο, πίνακα των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, που επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης.

ζ. Μέχρι τη γνωστοποίηση του νέου πίνακα του εδαφίου στ, η ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών Διοργανώσεων, με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6879 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 176/2006).

η. Η παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης ή η δήλωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων, καθώς και η διαπίστωση ύπαρξης συμβάσεων και εν γένει πράξεων που είναι εικονικές ή έχουν εν γένει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των διατάξεων του άρθρου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό, με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, από το Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης των ομάδων, τις οποίες αφορούν οι δηλώσεις, οι πράξεις, οι παραλείψεις αυτές ή τα αποτελέσματα τους, επιφυλασσομένης της αστικής και ποινικής ευθύνης των προσώπων που προβαίνουν στις αντίστοιχες δηλώσεις, πράξεις ή παραλείψεις.

θ. Κάθε αλλαγή στα πρόσωπα των εδαφίων γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, δηλώνεται υποχρεωτικά, από τις διοικήσεις των ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες να γνωστοποιεί στην ΟΠΑΠ. Α.Ε. την ομάδα Ελληνικής διοργάνωσης που δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνεται στο Πρόγραμμα των παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, στην περίπτωση που η αλλαγή δημιουργεί ασυμβίβαστα στα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου.

ι. Οι αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, συμπεριλαμβάνονται έγκυρα στο Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, μέχρι τη γνωστοποίηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τυχόν αλλαγών στα πρόσωπα των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου.

ια. Η εκ των υστέρων διακρίβωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις, δεν δημιουργεί ακυρότητα για τους αγώνες μεταξύ ομάδων Ελληνικών διοργανώσεων, που έχουν συμπεριληφθεί στο «Πρόγραμμα των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης». Αναφορικά με τα μη αθλητικά γεγονότα, εξαιρούνται εκείνα, το αποτέλεσμα των οποίων προσδιορίζεται δια της απ’ ευθείας ψηφοφορίας του ακροατηρίου (παρευρισκομένου στο χώρο διεξαγωγής, τηλεοπτικού ή άλλου).

3. Η συμμετοχή του παίκτη στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης πραγματοποιείται μέσω των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή διάθεσης μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 105/2/16.05.2014 (Β΄ 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει.

Για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού μέσω των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε., είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι τερματικών μηχανών για τη συμμετοχή των παικτών, υπό τις αναγκαίες, διαλαμβανόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή:

α) Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να μεταβάλλει το πλήθος των αθλητικών ή μη γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό ανάλογα με το τεχνικό μέσο (τερματικές μηχανές) που χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή των παικτών.

β) Για ορισμένη χρονική περίοδο και αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί η κατωτέρω αναφερομένη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., θα δύνανται να διαφοροποιούνται, ανά τύπο τερματικής μηχανής, οι αποδόσεις αθλητικών ή μη γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό μέσω των σημείων πώλησης του επίγειου δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν αιτήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ορίζεται η κατά τα ανωτέρω χρονική περίοδος καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω επόμενης απόφασης, απαγορεύεται να τεθεί σε λειτουργία άλλος τύπος μηχανημάτων, πέραν των υπαρχόντων. Η κατά τα ανωτέρω διαφοροποίηση των αποδόσεων, παύει να εφαρμόζεται ταυτοχρόνως με τη λήξη της ορισθησομένης χρονικής περιόδου και χωρίς άλλη περαιτέρω διατύπωση.

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διακόπτει οποιοδήποτε είδος συναλλαγών από όλες ή κάποιες τερματικές μηχανές, όταν αυτό απαιτείται για εμπορικούς, τεχνικούς ή λόγους ασφαλείας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης με τοποθέτηση στοιχήματος με εντολή του παίκτη στον πράκτορα μέσω εναλλακτικού μέσου, ενδεικτικώς μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνικό στοίχημα) ή με τοποθέτηση στοιχήματος μέσω ψηφιακής τηλεόρασης.

4. Η προμήθεια του πράκτορα για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες καθορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής της «στήλης» και παρακρατείται άμεσα από το αντίτιμο του στοιχήματος. Η προμήθεια υπολογίζεται μόνο για τις στήλες εκείνες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Άρθρο 2. Διεξαγωγή Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης

1. Τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης μπορεί να διεξάγονται σε πάσης φύσεως ομαδικά ή ατομικά αθλήματα – εικονικά ή μη- συμπεριλαμβανομένων των Ιπποδρομιών και Κυνοδρομιών και σε διάφορα άλλα γεγονότα – εικονικά ή μη - η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή στοιχημάτων. Ως εικονικό γεγονός νοείται η γραφική ή ψηφιακή απεικόνιση κλήρωσης, που καταχωρείται στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (ΚΜΣ) και διασφαλίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος.

2. Τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης διεξάγονται με τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, στο οποίο ανακοινώνονται η μορφή του στοιχήματος, τα προσφερόμενα για στοιχηματισμό γεγονότα, οι ημερομηνίες και ώρες τελέσεως των γεγονότων αυτών, οι αρχικά προκαθορισμένες αποδόσεις, οι οδηγίες στοιχηματισμού, οι πιθανοί ειδικοί όροι που θα έχουν ισχύ στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα, καθώς και κάθε στοιχείο ή πληροφορία για τα γεγονότα αυτά που διευκολύνει τη συμμετοχή των παικτών.

3. Στο πλαίσιο των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης διεξάγονται διαγωνισμοί για γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο Πρόγραμμα. Οι διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ.

4. Το Πρόγραμμα δημοσιοποιείται με ευθύνη της ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω των εξουσιοδοτημένων σημείων πώλησης (δικτύου) της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς επίσης και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

5. Σε περίπτωση που κάποιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα προσφερόμενα γεγονότα δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα ή αυτό περιέχει λάθη ή έχει καθυστερήσει η κυκλοφορία του, η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει αυτά και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

6. Η περίοδος διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος αρχίζει με την ενεργοποίηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα (εφεξής ΚΜΣ) της δυνατότητας αποδοχής στοιχημάτων για γεγονότα που αναγράφονται στο εν λόγω Πρόγραμμα και λήγει με την έναρξη του τελευταίου χρονικά γεγονότος του Προγράμματος.

7. Στοιχήματα γίνονται δεκτά εντός της περιόδου ισχύος του Προγράμματος και μέχρι την καταχωρημένη, στο ΚΜΣ, ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από το σύνολο των γεγονότων που έχει επιλέξει ο παίκτης.

8. Σε κάθε περίπτωση για την εγκυρότητα του στοιχήματος υπερισχύουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ και έχουν διασφαλισθεί από την Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 27 ν. 2843/2000, έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου.

9. Για κάθε Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης ορίζονται οι πιθανές εκβάσεις από τις οποίες ο παίκτης μπορεί να επιλέξει την πρόβλεψή του για κάθε προσφερόμενο γεγονός, καθώς επίσης ορίζεται και το πλήθος γεγονότων τα οποία ο παίκτης πρέπει να επιλέξει προκειμένου να διαμορφώσει μια στήλη στοιχήματος.

10. Η αξία της στήλης καθορίζεται κατ` ανώτατο όριο στα πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), καθορίζεται ανά μορφή στοιχηματισμού με απόφαση του ΔΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η ελάχιστη στοιχηματιζόμενη αξία συμμετοχής αφορά τη διαμόρφωση μίας στήλης στοιχήματος.

11. Στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης προσφέρονται προκαθορισμένες αποδόσεις είτε για κάθε έκβαση, είτε συνολικά για ολόκληρη τη στήλη. Οι αποδόσεις προσφέρονται είτε με τη μορφή ακέραιου, είτε με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, οι δε τιμές τους είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ. Οι αρχικά ισχύουσες αποδόσεις δημοσιοποιούνται με το Πρόγραμμα και με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 3. Συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης

1. Η συμμετοχή των παικτών στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι ελεύθερη σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης εκ μέρους τους αποδοχής των διατάξεων του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, του παρόντος Κανονισμού, των ανακοινώσεων της ΟΠΑΠ ΑΕ, καθώς και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων που θέτει για τον σκοπό αυτό κάθε φορά η ΟΠΑΠ ΑΕ.

2. Η συμμετοχή στα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης γίνεται στα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης (δίκτυο) της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω ειδικών τερματικών μηχανών, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ για την πραγματοποίηση των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο (on−line σύνδεση). Η συμμετοχή στα παιγνίδια γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων, είτε με ειδικά έντυπα/δελτία, τα οποία διατίθενται για το σκοπό αυτό αποκλειστικά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., είτε με ηλεκτρονικό τρόπο με απευθείας καταχώρηση των προβλέψεών τους στις ειδικές τερματικές μηχανές και την επικύρωσή τους και στις δύο περιπτώσεις. Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή πιστοποιείται (αποδεικτικό συμμετοχής) είτε με εκτύπωση από τις ειδικές τερματικές μηχανές, είτε με ηλεκτρονικό μέσο μέσω του οποίου διαπιστώνεται η έγκυρη καταχώρηση της εν λόγω συμμετοχής στο ΚΜΣ με την προϋπόθεση της καταβολής από τον συμμετέχοντα του αναλόγου αντιτίμου. Ο συμμετέχων, κατά την επικύρωση οποιασδήποτε συμμετοχής του, οφείλει να ελέγξει ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη συμμετοχή του.

3. Για τη συμμετοχή του παίκτη σε ένα Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης απαιτείται τουλάχιστον η διαμόρφωση τόσων στηλών όσων αντιστοιχούν στην ελάχιστη στοιχηματιζόμενη αξία καθώς επίσης και η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου συμμετοχής. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την επικύρωση του στοιχήματος στο ΚΜΣ, η εγκυρότητα της οποίας είναι δυνατόν να αποδεικνύεται και μέσω εκτύπωσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι προβλέψεις του συμμετέχοντα και όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση του στοιχήματος και με τα οποία αυτό καθίσταται μοναδικό, ενδεικτικά δε αναφέρονται οι τρέχουσες, κατά τη στιγμή της καταχώρησης αποδόσεις, οι προβλέψεις του παίκτη, ο διαγωνισμός, το πρακτορείο το παιχνίδι, η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης.

4. Για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης το μέγιστο ποσόν στοιχηματισμού ανά παιχνίδι ή συνδυασμό ή συνδυασμούς στοιχημάτων ορίζεται κατ` ανώτατο όριο το ισόποσο της αξίας 20.000 στηλών και γνωστοποιείται στους παίκτες μέσω του προγράμματος. Σε περίπτωση που η αξία του στοιχήματος υπερβαίνει το εκάστοτε καθορισμένο από την ΟΠΑΠ ΑΕ μέγιστο ποσόν, το στοίχημα δε γίνεται αποδεκτό. Με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύνανται να παρέχονται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες ο παίκτης στοιχηματίζει σε μία σειρά σημείων – πιθανών εκβάσεων που απαρτίζουν τη στήλη, στοιχηματίζοντας, ταυτόχρονα με την ίδια συμμετοχή, και σε προκαθορισμένα υποσύνολα των σημείων – πιθανών εκβάσεων αυτών (που αναφέρονται στο Πρόγραμμα), και που λογίζονται ως στήλες παραγόμενες πρωτογενώς από την αρχική, με δυνατότητα κέρδους σε μια μόνο από αυτές. Επίσης, με απόφαση της ΟΠΑΠ Α.Ε., δύναται να παρέχονται μορφές στοιχηματισμού, κατά τις οποίες ο παίκτης καλείται να προβλέψει σταδιακά τα αποτελέσματα/εκβάσεις μιας αλληλουχίας γεγονότων, τη δε στήλη συμμετοχής απαρτίζουν όλα τα αποτελέσματα/εκβάσεις της αλληλουχίας γεγονότων τα οποία ο παίκτης προβλέπει σε κάθε στάδιο της εξέλιξης του στοιχηματισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρόγραμμα.

5. Σε ορισμένα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης είναι δυνατή ή συμμετοχή με τη χρήση «συστημάτων», που αποτελούν κωδικοποιημένους τρόπους ανάπτυξης στηλών. Τα παρεχόμενα για κάθε Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης προς χρήση του παίκτη συστήματα γνωστοποιούνται από την ΟΠΑΠ ΑΕ με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 4. Αποδοχή στοιχήματος

1. Η ΟΠΑΠ ΑΕ διατηρεί, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής της, το δικαίωμα της ανά πάσα στιγμή αποδοχής ή μη αποδοχής οποιουδήποτε στοιχήματος.

2. Εφόσον κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ διαπιστωθεί, ότι συντρέχουν λόγοι ειδικής συμφωνίας με τον παίκτη, ισχύει ειδική διαδικασία αποδοχής, που συνίσταται στη διαπραγμάτευση για την τροποποίηση οποιωνδήποτε επιλογών του παίκτη. Η τελική συμφωνία ολοκληρώνεται με την καταχώρηση του στοιχήματος στο ΚΜΣ.

3. Στήλη που περιλαμβάνει γεγονός που αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε γίνεται δεκτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό.

Άρθρο 5. Ακύρωση στοιχήματος

1. Η ακύρωση πραγματοποιείται με το αντίστοιχο αποδεικτικό συμμετοχής και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις ακύρωσης όπως καθορίζονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, εντός πέντε (5) λεπτών της ώρας από την ολοκλήρωση της συναλλαγής επικύρωσης του στοιχήματος ή εντός άλλου μικρότερου των πέντε (5) λεπτών χρόνου εφόσον ο υπολειπόμενος μέχρι την έναρξη του πρώτου χρονικά διεξαγόμενου γεγονότος από τα γεγονότα που έχει επιλέξει ο παίκτης είναι μικρότερος των πέντε (5) λεπτών. Η ακύρωση είναι δυνατόν να αποδεικνύεται με σχετική εκτύπωση. Η ακύρωση πραγματοποιείται πάντα από το ίδιο μέσο αποδοχής στοιχημάτων, από το οποίο αυτό επικυρώθηκε και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα γεγονότα επιλογής του παίκτη δεν έχει ξεκινήσει. Σε ειδικές κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ περιπτώσεις, ακύρωση ενός στοιχήματος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέχρι την έναρξη των γεγονότων που αυτό περιλαμβάνει και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατόπιν ειδικών εγκρίσεων και μόνο από το ΚΜΣ.

2. Εάν κατά την προσπάθεια ακύρωσης για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή με αυτόματο τρόπο η αναγνώριση του προς ακύρωση στοιχήματος από το ΚΜΣ, τότε η ακύρωση δεν πραγματοποιείται και στην περίπτωση αυτή η ΟΠΑΠ ΑΕ και το αντίστοιχο σημείο πώλησης, ουδεμία ευθύνη φέρουν.

3. Κατά την ακύρωση στοιχήματος ακυρώνονται όλες οι στήλες που περιλαμβάνονται σε αυτό και η αξία τους επιστρέφεται στον παίκτη.

Άρθρο 6. Αποτελέσματα γεγονότων

1. Η επιτυχία των προβλέψεων των παικτών επαληθεύεται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώνονται με επιμέλεια της ΟΠΑΠ ΑΕ στα σημεία πώλησής της για κάθε γεγονός που έχει διατεθεί για στοιχηματισμό και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τους επίσημους κανονισμούς διεξαγωγής που το διέπουν. Ειδικότερα ως προς τα παιχνίδια που βασίζονται σε εικονικά γεγονότα, η ΟΠΑΠ ΑΕ, θεωρείται διοργανώτρια αρχή. Τα αποτελέσματα των εικονικών γεγονότων γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

2. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, οριστικής διακοπής ή διακοπής και μη ολοκλήρωσης του αθλητικού ή μη γεγονότος πέραν των εβδομήντα δύο (72) ωρών, από την αρχικά ανακοινώσιμη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ώρα έναρξης, οποιαδήποτε στοιχηματική επιλογή του παίκτη δεν έχει κριθεί, λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα, εκτός αν άλλως ορίζεται στο πρόγραμμα ή εκτός από αθλητικά ή μη γεγονότα που αναγράφονται διαφορετικά.

Άρθρο 7. Κέρδος στοιχήματος – Πληρωμή κερδών − Βεβαίωση κέρδους

1. Κάθε στήλη η οποία έχει καταχωρηθεί στο ΚΜΣ, κερδίζει, εφόσον όλες οι εκβάσεις που την αποτελούν προβλέφθηκαν επιτυχώς. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον παίκτη κέρδος το οποίο ισούται με την αξία της στήλης είτε επί το γινόμενο των αποδόσεων των εκβάσεων που αυτή περιλαμβάνει, εάν οι αποδόσεις προσφέρονται για κάθε έκβαση, είτε επί την απόδοση της στήλης, εάν προσφέρεται απόδοση για όλη τη στήλη, δηλαδή για συγκεκριμένο πλήθος γεγονότων, όπως αυτές οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν κατά τη στιγμή καταχώρησης του στοιχήματος στο ΚΜΣ. Σε περίπτωση κατά την οποία από την ΟΠΑΠ ΑΕ έχει προσφερθεί απόδοση για όλη τη στήλη, η απόδοση της στήλης που λαμβάνεται για τον υπολογισμό του κέρδους προσδιορίζεται με βάση το πλήθος των γεγονότων που περιλαμβάνονται στη στήλη, προσμετρώντας μόνο όσα γεγονότα έλαβαν συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την αποκλειστική της κρίση, μπορεί να αποφασίζει την επιδότηση των κερδών των παικτών. Το ύψος της επιδότησης καθώς και οι όροι, υπό τους οποίους αυτή δύναται να προσφέρεται ανακοινώνονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ στο Πρόγραμμα.

2.Κάθε κέρδος καταβάλλεται πάντοτε στον κομιστή του αποδεικτικού συμμετοχής που κερδίζει και σε περίπτωση απώλειάς του, αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους ή άλλης αποζημίωσης.

3. Η πληρωμή των κερδών γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα από την ΟΠΑΠ ΑΕ σημεία πώλησής της ή από τις συνεργαζόμενες με την ΟΠΑΠ ΑΕ Τράπεζες, με διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

4. Η πληρωμή των κερδών που αντιστοιχούν σε στήλες που κερδίζουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πραγματοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των επιλεγμένων από τον παίκτη γεγονότων και την πιστοποίηση της σχετικής καταχώρησής τους στο ΚΜΣ.

5. Κατά την πληρωμή των κερδών παρακρατείται άμεσα από την ΟΠΑΠ ΑΕ ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Το προς απόδοση χρηματικό ποσό στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία (εκατοστό) του Ευρώ.

6. Για την πληρωμή κέρδους ή και επιστροφή αξίας στηλών σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό απαιτείται η παράδοση του αποδεικτικού συμμετοχής, η αναγνώρισή του από το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ και η έκδοση αντίστοιχου αποδεικτικού πληρωμής με ταυτόχρονη καταβολή στον παίκτη των σχετικών κερδών.

7. Η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να δεσμεύσει την πληρωμή κέρδους στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που, κατά την κρίση της, στοιχειοθετείται πιθανότητα είσπραξης του κέρδους από μη δικαιούχο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής αποδεικτικού συμμετοχής.

8. Κερδίζοντα στοιχήματα, τα στοιχεία των οποίων για οποιονδήποτε λόγο δεν αναγνωρίζονται αυτόματα από το ΚΜΣ, μπορούν να πληρώνονται με ειδικές διαδικασίες από την ΟΠΑΠ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η αναγνώρισή τους στο ΚΜΣ.

9. Αποδεικτικό συμμετοχής του οποίου έχουν καταστραφεί ή έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία του ή όταν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός και η ανάκτησή του από το ΚΜΣ, ουδεμία ισχύ έχει και αποκλείεται η αξίωση καταβολής κέρδους και κάθε άλλη αξίωση για αποζημίωση από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

10. Τα κέρδη από στοιχήματα παραγράφονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήξης της διάρκειας του αντίστοιχου Προγράμματος. Το Δ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. δύναται, μετά την πάροδο του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να καταβάλλει κέρδος σε κατόχους αποδεικτικών συμμετοχής όταν, άνευ υπαιτιότητάς τους, δεν εισέπραξαν εγκαίρως το κέρδος που τους αναλογεί.

11. Εάν κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις, ότι από οποιονδήποτε πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που αποσκοπούσαν στον καθορισμό της έκβασης γεγονότος κατά παράβαση των διατάξεων και των επίσημων κανονισμών διεξαγωγής που διέπουν τέτοια γεγονότα, ή ακόμη εάν υπάρχουν ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες αμφισβητείται η αξιοπιστία διεξαγωγής γεγονότος, η ΟΠΑΠ ΑΕ δύναται να αναστείλει την πληρωμή κερδών. Στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ ΑΕ, δύναται κατά την κρίση του, να αποφασίζει, σε εύλογο χρονικό διάστημα την, με οποιοδήποτε υπολογισμό, πληρωμή των συμμετοχών ή όχι και τις σχετικές προϋποθέσεις.

12. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετοχών που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ και διασφαλισθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού, αποτελούν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο για την αναγνώριση κέρδους και σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. Το αποδεικτικό συμμετοχής χρησιμεύει για να αποδεικνύει την οφειλόμενη, σε περίπτωση κέρδους, πληρωμή και μόνον εφόσον συμφωνεί απόλυτα με τα στοιχεία που έχουν διασφαλισθεί.

13. Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. χορηγεί βεβαίωση κέρδους στο δικαιούχο του αποδεικτικού είσπραξης κέρδους για το ποσό που αναγράφεται σ’ αυτό, κατόπιν σχετικής αίτησής του και πάντα με την προσκόμιση του αντίστοιχου αποδεικτικού.

14. Αποδεικτικό είσπραξης κέρδους, όπως κατά περίπτωση ορίζεται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., αποτελεί είτε η απόδειξη πληρωμής για το αντίστοιχο κέρδος που εκτυπώθηκε από την τερματική μηχανή, είτε η απόδειξη είσπραξης του ποσού κέρδους από την Τράπεζα ή την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε..

Άρθρο 8. Μέγιστο κέρδος

1. Το μέγιστο καταβαλλόμενο ποσόν κέρδους ανά συμμετοχή, είτε αφορά σε έναν είτε πολλούς συνδυασμούς, ορίζεται στο ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ, εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται και αναφέρεται στο Πρόγραμμα σχετικά με συγκεκριμένους τύπους στοιχημάτων ή ομάδες γεγονότων. Σε περίπτωση, κατά την οποία αποδεδειγμένα διαπιστώνεται ότι διενεργήθηκαν από παίκτη ή ομάδα παικτών καταθέσεις Στοιχημάτων στο ίδιο ή σε διαφορετικά πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ με σκοπό την παράκαμψη της ειδικής διαδικασίας αποδοχής στοιχήματος του Άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού ή των οριζομένων στο παρόν άρθρο, η ΟΠΑΠ ΑΕ δικαιούται για το σύνολο των κερδιζόντων συμμετοχών των περιπτώσεων αυτών να ορίσει ως συνολικό άθροισμα κερδών το μέγιστο κέρδος, όπως αυτό ορίζεται με το παρόν.

2. Η μέγιστη απόδοση «στήλης» για τα Παιχνίδια Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης» ορίζεται ως το πηλίκο του μεγίστου κέρδους δια την αξία της «στήλης».

Άρθρο 9. Ενστάσεις

1. Είναι δυνατή εκ μέρους κάθε ενδιαφερόμενου η υποβολή γραπτής ένστασης στην ΟΠΑΠ ΑΕ, επειδή μετά τη διαλογή που διενεργήθηκε από το ΚΜΣ, δεν αναγνωρίζεται το κέρδος που προκύπτει με βάση το αποδεικτικό συμμετοχής του.

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την καταχώρηση των αποτελεσμάτων για όλα τα γεγονότα του Προγράμματος στο ΚΜΣ.

3. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και λαμβάνει αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου.

4. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Ελέγχου (άρθρο 11 παρ. 1) μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους. Ο ενιστάμενος δύναται να παρευρίσκεται κατά την εκδίκαση της ένστασής του. Η απόφαση κοινοποιείται στην ΟΠΑΠ ΑΕ, προς την οποία υποβάλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και το Πρακτικό εκδίκασης ενστάσεων που συντάσσει η Επιτροπή Ελέγχου. Η ΟΠΑΠ ΑΕ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τη σχετική απόφαση.

Άρθρο 10. Ανωτέρα Βία – Ευθύνη της ΟΠΑΠ ΑΕ

1. Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης και η καταβολή κερδών στους συμμετέχοντες, η ΟΠΑΠ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων παικτών, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που είναι δυνατή η μηχανογραφική αναγνώριση των στοιχημάτων και στις οποίες επιστρέφεται το αντίτιμο. Ανωτέρα βία θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση της ΟΠΑΠ ΑΕ, αντικειμενικά απρόβλεπτο και αδύνατο να προληφθεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται η θεομηνία, πλημμύρα, σεισμός, φωτιά, πόλεμος, απεργία, εμπάργκο, τρομοκρατική ενέργεια κ.λπ..

2. Η ΟΠΑΠ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για ζημία που τυχόν προκλήθηκε από οποιουδήποτε είδους απώλεια δεδομένων, ολική ή μερική καταστροφή ή άλλη αδυναμία εντοπισμού ή ανάκτησης στοιχήματος.

3. Αν προ της συμπλήρωσης από την Επιτροπή Ελέγχου των ενεργειών που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος συμβεί λόγω ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας ολική ή μερική καταστροφή των στοιχείων που διασφαλίστηκαν, τότε τα στοιχήματα που περιέχουν τα στοιχεία αυτά αποκλείονται του Διαγωνισμού και οι διαγωνιζόμενοι δικαιούνται επιστροφής του αντιτίμου συμμετοχής τους.

Άρθρο 11. Επιτροπή Ελέγχου − Διασφάλιση Στοιχείων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄) συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ, η επικύρωση της ανακήρυξης των νικητών καθώς επίσης και η εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε σχετικό με το έργο της στοιχείο και μπορεί να προβαίνει στις προς τούτο αναγκαίες ενέργειες, είτε ενεργώντας συλλογικά, είτε αναθέτοντας τις σχετικές ενέργειες σε μέλος ή μέλη της.

3. Η διασφάλιση όλων των στοιχείων των συμμετοχών γίνεται είτε με την παραγωγή ειδικών κλειδαρίθμων, είτε με μεταφορά των στοιχείων των συμμετοχών σε ένα ανεξάρτητο μηχανογραφικό σύστημα από το ΚΜΣ, είτε με το συνδυασμό και των δύο παραπάνω.

4. Ειδικοί κλειδάριθμοι παράγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Σε κάθε χρονική στιγμή που το ΚΜΣ της ΟΠΑΠ ΑΕ παύει να δέχεται συμμετοχές για τα οποία παρήλθε ο απώτερος χρόνος αποδοχής. Οι κλειδάριθμοι υπολογίζονται με βάση όλα τα στοιχεία των συμμετοχών, αποτελούν το ηλεκτρονικό κλείδωμα αυτών και δημιουργούνται βάσει ενός ειδικού αλγόριθμου, στον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να ορίζει παραμέτρους.

β. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε διαλογής και με βάση τα δεδομένα της. Ο κλειδάριθμος αυτός αποτελεί το ηλεκτρονικό κλείδωμα των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης διαλογής. Όλοι οι ειδικοί κλειδάριθμοι εκτυπώνονται σε εκτυπωτές που βρίσκονται σε ειδικά ασφαλισμένο, με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο.

5. Η μεταφορά όλων των στοιχείων των συμμετοχών σε ένα ανεξάρτητο μηχανογραφικό σύστημα από το ΚΜΣ, το οποίο είναι εγκατεστημένο στον ειδικά ασφαλισμένο, με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου, χώρο, γίνεται είτε με απευθείας σύνδεση του ανεξάρτητου αυτού συστήματος με το ΚΜΣ, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών αποθηκευτικών μέσων. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης, διαγραφής ή αλλοίωσης οποιουδήποτε στοιχείου. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής Ελέγχου και υπερισχύουν έναντι οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, σε περίπτωση ύπαρξης οποιασδήποτε διαφοράς.

6. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει στη διάθεσή της κατάλληλο λογισμικό για την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων όλων των παιχνιδιών που έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Μ.Σ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., της ανακήρυξης των νικητών, καθώς επίσης και της εκδίκασης τυχόν ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Γενικές διατάξεις

1. Για όλες τις προσφερόμενες πιθανές εκβάσεις των διαθέσιμων προς στοιχηματισμό γεγονότων, δίνονται αποδόσεις βάσει των οποίων ο παίκτης υπολογίζει τα κέρδη του. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την κρίση της για ορισμένα γεγονότα είναι δυνατόν να προσφέρει αποδόσεις για όλη την στήλη ή για το υποσύνολο αυτής, δηλαδή για συγκεκριμένο πλήθος γεγονότων. Οι αποδόσεις που δημοσιεύονται είναι αρχικές και είναι δυνατόν να μεταβάλλονται κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

2. Ο παίκτης επιλέγει τις προβλέψεις του βάσει των όρων και των οδηγιών στοιχηματισμού που καθορίζονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ για τους διάφορους τύπους στοιχημάτων και ανακοινώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο (Πρόγραμμα, άλλα μέσα ενημέρωσης των παικτών)

3. Ο παίκτης προκειμένου να δηλώσει τις προβλέψεις του, αναλόγως της μορφής στοιχήματος, δύναται να χρησιμοποιεί κωδικούς αριθμούς που ανακοινώνονται στο Πρόγραμμα και αντιστοιχούν σε γεγονότα ή και τις εκβάσεις τους, είτε «σημεία» που αντιστοιχούν σε εκβάσεις γεγονότων, είτε συνδυασμό αριθμητικών ενδείξεων που αντιστοιχούν σε πιθανές εκβάσεις γεγονότος, είτε επιλέγει, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, απ` ευθείας σε ειδική τερματική μηχανή από τις προτεινόμενες εκβάσεις ή συνδυασμό αυτών τις εκβάσεις που επιθυμεί. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται παραδείγματα «σημείων», αριθμητικών ενδείξεων και κωδικών αριθμών: για το τελικό αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου αναφέρονται τα σημεία «1», «Χ», «2» αντιστοίχως για τη νίκη της γηπεδούχου ομάδας, την ισοπαλία ή τη νίκη της φιλοξενούμενης ομάδας και τα σημεία της «Διπλής Ευκαιρίας» «1 ή Χ» που αντιστοιχεί σε νίκη της γηπεδούχου ή σε ισοπαλία, «1 ή 2» που αντιστοιχεί σε νίκη της γηπεδούχου ή νίκη της φιλοξενούμενης και «Χ ή 2» που αντιστοιχεί σε ισοπαλία ή νίκη της φιλοξενούμενης, ενώ για το ακριβές αποτέλεσμα αγώνα ποδοσφαίρου η επιλογή του παίκτη σημειώνεται με το συνδυασμό δύο αριθμητικών ενδείξεων που αντιστοιχούν στις προβλέψεις για το σύνολο των τερμάτων της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας. Για το στοίχημα νικητής ενός πρωταθλήματος ο παίκτης χρησιμοποιεί το συνδυασμό δύο κωδικών αριθμών που αντιστοιχούν στην πρόβλεψή του για το γεγονός επί του οποίου επέλεξε να στοιχηματίσει.

4. Το ελάχιστο και το μέγιστο πλήθος προβλέψεων τις οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνει μία στήλη καθορίζεται από την ΟΠΑΠ ΑΕ και ανακοινώνεται στο Πρόγραμμα.

5. Η δυνατότητα και ο τρόπος συνδυασμού στην ίδια στήλη διαφόρων τύπων στοιχημάτων του ίδιου ή διαφόρων αθλημάτων ή μη αθλητικών γεγονότων, γνωστοποιούνται στους παίκτες μέσω του Προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχήματα αυτά δεν αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Ως εξαιρέσεις του προηγουμένου περιορισμού αναφέρονται:

• Η περίπτωση συνδυασμού του ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα και τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου

• Η περίπτωση συνδυασμού του χρόνου επίτευξης του πρώτου τέρματος με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου, και, τέλος

• Η περίπτωση του «Σκόρκαστ», δηλαδή του συνδυασμού του Ακριβούς Αποτελέσματος με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα ή με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου ή με το χρόνο επίτευξης του πρώτου τέρματος.

Οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι μία στήλη δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία προβλέψεις για τον ίδιο ποδοσφαιριστή.

6. Για τα ομαδικά αθλήματα, η ομάδα που ορίσθηκε από τη διοργανώτρια αρχή ως γηπεδούχος αναγράφεται στο Πρόγραμμα αριστερά, ενώ η ομάδα που ορίσθηκε ως φιλοξενούμενη αναγράφεται δεξιά.

7. Για ομαδικά αθλήματα, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το ποδόσφαιρο και η καλαθοσφαίριση, η ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να ανακοινώσει μέσω του Προγράμματος πλεονέκτημα σε τέρματα ή πόντους ή άλλο υπέρ μίας εκ των δύο ομάδων. Στην περίπτωση αυτή νίκη μίας ομάδας θεωρείται το αποτέλεσμα, κατά το οποίο η υπέρ αυτής διαφορά σε τέρματα ή πόντους ή άλλο, είναι μεγαλύτερη του πλεονεκτήματος της αντιπάλου της. Αντιστοίχως, ως ισοπαλία μίας ομάδας με την αντίπαλό της θεωρείται το αποτέλεσμα, κατά το οποίο η υπέρ αυτής διαφορά σε τέρματα είναι ίση με το πλεονέκτημα της αντιπάλου της. Το πλεονέκτημα μπορεί να εκφράζεται με ακέραιο ή μη ακέραιο αριθμό. Σε περίπτωση του μη ακεραίου πλεονεκτήματος και μετά το συνυπολογισμό του πλεονεκτήματος αυτού στο ακριβές αποτέλεσμα του αγώνα, δεν μπορεί να υφίσταται ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Το πλεονέκτημα δύναται να μεταβάλλεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ. Τα αρχικά ισχύοντα πλεονεκτήματα αναγράφονται στο Πρόγραμμα. Τα πλεονεκτήματα βάσει των οποίων πιστοποιούνται οι επιτυχείς προβλέψεις ενός στοιχήματος είναι τα ισχύοντα κατά τη στιγμή της καταχώρησής του στο ΚΜΣ.

8. Σε ορισμένους τύπους στοιχημάτων ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να σημειώσει διπλή παραλλαγή σημείου σε έναν ή περισσότερους αγώνες, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των στηλών που δημιουργούνται. Η επιλογή του δεύτερου σημείου σε έναν από τους επιλεγμένους αγώνες ισοδυναμεί με την προσθήκη στις ήδη διαμορφωμένες στήλες, άλλων στηλών που προκύπτουν από την αντικατάσταση του ενός σημείου για το συγκεκριμένο αγώνα με το άλλο σημείο της διπλής παραλλαγής.

9. Είναι δυνατός ο συνδυασμός των προβλέψεων του παίκτη βάσει συστημάτων. Το πλήθος των στηλών που διαμορφώνονται βάσει ενός συστήματος προκύπτει από το συνδυασμό των προβλέψεων, ανά πλήθος ζητουμένων. Είναι δυνατή η αύξηση του ποσού στοιχηματισμού ανά μήκος στήλης με τη χρήση αριθμητικών ενδείξεων (πολλαπλασιαστές συστημάτων). Τα προσφερόμενα προς χρήση συστήματα γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο.

10. Στην περίπτωση συνδυασμού των επιλεγμένων από τον παίκτη γεγονότων με τη βοήθεια συστημάτων, είναι δυνατή η χρήση σταθερών επιλογών γεγονότων προκειμένου ο παίκτης να αυξήσει το πλήθος των γεγονότων που συμπεριλαμβάνονται στις στήλες που προκύπτουν μετά την εφαρμογή των συστημάτων που επέλεξε.

11. Στήλη που περιλαμβάνει πρόβλεψη ή προβλέψεις που για οποιονδήποτε λόγο έλαβαν ως απόδοση τη μονάδα (1,00), παραμένει σε ισχύ με τις υπόλοιπες προβλέψεις της, υπό την προϋπόθεση ότι στη στήλη απομένουν τουλάχιστον δύο ή μία πρόβλεψη που μπορεί να στοιχηματισθεί και μόνη της, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Στήλη, η οποία δεν ικανοποιεί τα προαναφερόμενα δε συμμετέχει στο διαγωνισμό και η αξία της επιστρέφεται στον παίκτη μετά τον καθορισμό αποτελέσματος για όλες τις προβλέψεις του παίκτη.

12. Στήλη που περιλαμβάνει πρόβλεψη για γεγονός το οποίο είχε έναρξη πριν τον απώτερο χρόνο στοιχηματισμού, συμμετέχει στο διαγωνισμό μόνον εφόσον καταχωρήθηκε πριν από την πραγματική έναρξη του γεγονότος. Εάν η στήλη περιλαμβάνει πρόβλεψη για το γεγονός αυτό, αλλά καταχωρήθηκε μετά την έναρξή του γεγονότος, τότε οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το γεγονός αυτό θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα (1,00).

13. Ο καθορισμός του αποτελέσματος για κάθε επιλεγμένη από τον παίκτη πρόβλεψη επί αθλητικού γεγονότος (εικονικού ή μη) πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρονται βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων, καθώς και της διαδικασίας των πέναλτυ), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»), κλήρωση. Αναφορικά με τα μη αθλητικά γεγονότα (εικονικά ή μη), ο καθορισμός του αποτελέσματος πραγματοποιείται σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται βαθμολογία, ψηφοφορία αντιπροσώπων (εκλεκτόρων) που ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή κ.λπ.

14. Η ΟΠΑΠ ΑΕ έχει, κατά την αποκλειστική της κρίση, την δυνατότητα να προσφέρει προς στοιχηματισμό τύπους στοιχημάτων για αθλητικά ή μη γεγονότα, κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους (live) χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης του στοιχήματος αυτού. Η δυνατότητα στοιχηματισμού ενεργοποιείται με την, με κάθε πρόσφορο τρόπο, ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αθλητικού ή μη γεγονότος και λήγει με τη λήξη της κανονικής διάρκειάς του, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις θα αναφέρονται στο Πρόγραμμα.

15. Σε ορισμένες περιπτώσεις και κατά την αποκλειστική κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να αποφασίζεται να λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα (1,00) μη κερδίζοντα στοιχήματα για τα οποία συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι.

16. Σε κάθε περίπτωση η αποδιδόμενη απόδοση δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας (1,00).

17. Η ΟΠΑΠ ΑΕ κατά την αποκλειστική κρίση της σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποφασίζει να δίνει ως απόδοση τη μονάδα (1,00) σε στοιχήματα για τα οποία συνέτρεξαν ειδικοί λόγοι, υπό την προϋπόθεση ότι προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση πριν την έναρξη του γεγονότος στο οποίο αναφέρονται τα στοιχήματα αυτά.

18. Ως συμμετέχων λογίζεται εκείνος, ο οποίος λαμβάνει θέση στην γραμμή εκκίνησης. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ανακοίνωση των γεγονότων αυτών και μέχρι την έναρξή τους ενδέχεται να υπάρξουν αποσύρσεις ή διαγραφές συμμετεχόντων. Οι αποσυρθέντες ή διαγραφέντες θεωρούνται ως μη συμμετέχοντες, εκτός εάν αντικατασταθούν από άλλον ή άλλους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση κατά την οποία τερματίσουν λιγότεροι συμμετέχοντες από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται, προκειμένου να σχηματισθεί κερδίζων συνδυασμός στον εκάστοτε προσφερόμενο τύπο στοιχήματος, τότε όλα τα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά στον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα. Σε περίπτωση ανακοίνωσης ότι η διεξαγωγή αγώνα δρόμου μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος στον παίκτη. (απόδοση μονάδα).

19. Για τους τύπους στοιχημάτων των παραγράφων 42 και 43 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Τύποι Στοιχημάτων», σε περιπτώσεις συμμετεχόντων που αποσύρθηκαν ή διαγράφηκαν και δεν αποτελούν επιλογές του παίκτη και, υπό την προϋπόθεση, ότι οι επιλογές του παίκτη επικυρώθηκαν στο ΚΜΣ πριν την ανακοίνωση νέων αποδόσεων, η ΟΠΑΠ ΑΕ ενδέχεται, εφ’ όσον κρίνει αναγκαίο, να προβεί στην μείωση των αποδόσεων για όλους τους συμμετέχοντες βάσει προκαθορισμένου πίνακα τον οποίο δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος που διαθέτει ο παίκτης για στοιχηματισμό.

Τύποι Στοιχημάτων

1. Τελικό Αποτέλεσμα Ποδοσφαιρικού Αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την έκβαση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Η ΟΠΑΠ ΑΕ μπορεί να ανακοινώνει μέσω του Προγράμματος πλεονέκτημα σε τέρματα υπέρ μίας εκ των δύο ομάδων. Κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ, ένας αγώνας είναι δυνατόν να προσφέρεται στο ίδιο Πρόγραμμα κατά δύο τρόπους − με πλεονέκτημα και χωρίς πλεονέκτημα. Στην περίπτωση αυτή για τις πιθανές εκβάσεις του αγώνα με πλεονέκτημα προσφέρονται αποδόσεις διαφορετικές από αυτές που ισχύουν για την επιλογή του αγώνα χωρίς πλεονέκτημα.

2. Η προσφορά ή μη ειδικών στοιχημάτων σε αγώνες που προσφέρονται με πλεονέκτημα ανήκει στην κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

3. Ως τελικό αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι δυνατόν, εφόσον αναφέρεται στο Πρόγραμμα να λαμβάνεται υπόψη σαν τελικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης ή της διαδικασίας των πέναλτι ή ως αποτέλεσμα άλλης διαδικασίας ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ανάδειξης νικητή εφαρμόζεται από τη διοργανώτρια αρχή.

2. Ημίχρονο − Τελικό Αποτέλεσμα Ποδοσφαιρικού Αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου ενός ποδοσφαιρικού αγώνα σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα αυτού.

1. Ως αποτέλεσμα ημιχρόνου και τελικό αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη του ημιχρόνου και της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι δυνατόν, εφόσον αναφέρεται στο Πρόγραμμα να λαμβάνεται υπόψη σαν τελικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της παράτασης ή της διαδικασίας των πέναλτι ή ως αποτέλεσμα άλλης διαδικασίας ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ανάδειξης νικητή εφαρμόζεται από τη διοργανώτρια αρχή.

3. Ημίχρονο ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως αποτέλεσμα ημιχρόνου λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη του 1ου ημιχρόνου του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

4. Ακριβές Αποτέλεσμα Ποδοσφαιρικού Αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το ακριβές αποτέλεσμα σε τέρματα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως ακριβές αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

5. Ακριβές Αποτέλεσμα Ημιχρόνου ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το ακριβές αποτέλεσμα σε τέρματα του 1ου ημιχρόνου ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως ακριβές αποτέλεσμα ημιχρόνου λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με την λήξη του 1ου ημιχρόνου του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

6. Σκόρερ 1ου τέρματος ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το 1ο τέρμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως πρώτο τέρμα που σημειώθηκε σε αγώνα νοείται το πρώτο τέρμα που σημειώθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

2. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα ή αντικατέστησε άλλον ποδοσφαιριστή μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

3. Εάν το πρώτο τέρμα σημειώθηκε με «αυτογκόλ», τότε αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα επιτύχει το πρώτο τέρμα, εκτός εάν προσφέρεται απόδοση για την περίπτωση το πρώτο τέρμα να είναι «αυτογκόλ». Σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το ποιος ποδοσφαιριστής σημείωσε το πρώτο τέρμα, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το εάν το πρώτο τέρμα ήταν «αυτογκόλ», τότε για τον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος επέτυχε το τέρμα αυτό, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

4. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

7. Σκόρερ τελευταίου τέρματος ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως τελευταίο τέρμα που σημειώθηκε σε αγώνα νοείται το τελευταίο τέρμα που σημειώθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

2. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το σκόρερ του τελευταίου τέρματος, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα ή αντικαταστάθηκε από άλλον ποδοσφαιριστή πριν την επίτευξη του τελευταίου τέρματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

3. Εάν το τελευταίο τέρμα σημειώθηκε με «αυτογκόλ», τότε αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα, εκτός εάν προσφέρεται απόδοση για την περίπτωση το τελευταίο τέρμα να είναι «αυτογκόλ». Σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το ποιος ποδοσφαιριστής σημείωσε το τελευταίο τέρμα, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το εάν το τελευταίο τέρμα ήταν «αυτογκόλ», τότε για τον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέτυχε το τέρμα αυτό, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

4. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

8. Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

1. Ως τέρμα που σημειώθηκε σε αγώνα νοείται οποιοδήποτε τέρμα σημειώθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

2. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος ποδοσφαιρικού αγώνα, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

3. Εάν το τέρμα σημειώθηκε με «αυτογκόλ», τότε αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, εκτός εάν προσφέρεται απόδοση για την περίπτωση που το τέρμα είναι «αυτογκόλ». Σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το ποιος ποδοσφαιριστής σημείωσε το τέρμα, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το εάν το τέρμα ήταν «αυτογκόλ», τότε για τον καθορισμό του σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

4. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

8Α. Πρώτος Σκόρερ Αγώνα Ποδοσφαίρου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον ποδοσφαιριστή που θα σημειώσει τα περισσότερα τέρματα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

1. Ο καθορισμός του πρώτου σκόρερ του αγώνα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την κανονική εξέλιξη του αγώνα, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

2. Στον καθορισμό του πρώτου σκόρερ του αγώνα δεν υπολογίζονται τα τέρματα που σημειώνονται με «αυτογκόλ» και δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέρματα που σημειώνονται κατά τη διάρκεια πιθανής παράτασης και κατά τη διαδικασία των πέναλτι μετά από παράταση, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

3. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ποδοσφαιριστές ως πρώτοι σκόρερς του αγώνα με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, τότε η απόδοση κάθε ενός από αυτούς διαιρείται δια του πλήθους τους.

8B. Ειδικά Στοιχήματα Ποδοσφαιριστών

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει οποιοδήποτε άλλο ειδικό στοίχημα προσφερθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ποδοσφαιριστή που συμμετέχει σε ποδοσφαιρικό αγώνα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

1. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

9. Σύνολο Τερμάτων Ποδοσφαιρικού Αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

1. Ως σύνολο τερμάτων ενός αγώνα νοείται το άθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν και από τις δύο ομάδες στον αγώνα αυτό. Το σύνολο τερμάτων υπολογίζεται με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου και επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ.

10. Σύνολο τερμάτων, σύνολο καρτών (κίτρινων ή κόκκινων), σύνολο κόρνερ, σύνολο φάουλ, σύνολο πλάγιων χτυπημάτων, σύνολο πέναλτι που δίνονται σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το σύνολο των τερμάτων που θα σημειωθούν σε ποδοσφαιρικό αγώνα ή το συνολικό αριθμό κίτρινων ή κόκκινων καρτών ή κόρνερ ή φάουλ ή πλάγιων χτυπημάτων ή το συνολικό αριθμό πέναλτι που θα δοθούν σε αγώνα ποδοσφαίρου με βάση ένα όριο που ανακοινώνεται στο Πρόγραμμα.

1. Ως σύνολο τερμάτων ενός αγώνα νοείται το άθροισμα των τερμάτων που σημειώθηκαν στον αγώνα αυτό και από τις δύο ομάδες. Το σύνολο τερμάτων υπολογίζεται με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε εντός του αγωνιστικού χώρου και επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι. Ως συνολικός αριθμός καρτών (κίτρινων ή κόκκινων) ή κόρνερ ή φάουλ ή πλάγιων χτυπημάτων ή συνολικός αριθμός πέναλτι που δίνονται σε ποδοσφαιρικό αγώνα λαμβάνεται το σύνολο καρτών (κίτρινων ή κόκκινων) ή κόρνερ ή φάουλ ή πλάγιων χτυπημάτων ή ο συνολικός αριθμός πέναλτι που δόθηκαν και στις δύο ομάδες με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

11. Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη σε αγώνα ποδοσφαίρου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την ομάδα που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ομάδα που σκοράρει πρώτη σε αγώνα ποδοσφαίρου είναι η ομάδα που σημειώνει το πρώτο τέρμα στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

12. Θα σκοράρει − δε θα σκοράρει μία ομάδα σε ποδοσφαιρικό αγώνα

O παίκτης προβλέπει το αν η γηπεδούχος ή η φιλοξενούμενη ομάδα ή και οι δύο σε συνδυασμό θα επιτύχουν ή όχι τέρμα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

13. Χρόνος επίτευξης του 1ου τέρματος σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το χρονικό διάστημα (εύρος χρόνου) εντός του οποίου θα σημειωθεί το 1ο τέρμα ποδοσφαιρικού αγώνα.

1. Ως πρώτο τέρμα που σημειώθηκε σε αγώνα νοείται το πρώτο τέρμα που σημειώθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

14. Σκόρκαστ (Scorecast)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το Ακριβές Αποτέλεσμα του αγώνα αυτού σε συνδυασμό με τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το πρώτο τέρμα είτε τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει οποιοδήποτε τέρμα είτε τον ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει το τελευταίο τέρμα σε αγώνα ποδοσφαίρου είτε το χρόνο επίτευξης του πρώτου τέρματος.

1. Ως πρώτο, τελευταίο ή οποιοδήποτε τέρμα που σημειώθηκε σε αγώνα νοείται τέρμα που σημειώθηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι. Ως ακριβές αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, βάσει του αποτελέσματος που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

2. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για τον σκόρερ του πρώτου τέρματος, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στον συγκεκριμένο αγώνα ή αντικατέστησε άλλον ποδοσφαιριστή μετά την επίτευξη του πρώτου τέρματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στον συγκεκριμένο αγώνα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα. Οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για τον σκόρερ του τελευταίου τέρματος, που αφορά σε ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα ή αντικαταστάθηκε από άλλον ποδοσφαιριστή πριν την επίτευξη του τελευταίου τέρματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το στοίχημα «σκόρκαστ» εξετάζεται ως στοίχημα «ακριβές αποτέλεσμα»

3. Εάν το πρώτο ή το τελευταίο ή οποιοδήποτε τέρμα σημειώθηκε με «αυτογκόλ», τότε αυτό δε λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα επιτύχει αντίστοιχα το πρώτο ή οποιοδήποτε ή το τελευταίο τέρμα, εκτός εάν προσφέρεται απόδοση για τις περιπτώσεις το πρώτο ή οποιοδήποτε ή το τελευταίο τέρμα του αγώνα να σημειωθεί με «αυτογκόλ». Σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το ποιος ποδοσφαιριστής σημείωσε το πρώτο ή οποιοδήποτε ή το τελευταίο τέρμα, καθώς και σε περίπτωση αμφισβήτησης σχετικά με το εάν το πρώτο ή οποιοδήποτε ή το τελευταίο τέρμα ήταν «αυτογκόλ», τότε για τον καθορισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος πέτυχε αντίστοιχα το πρώτο ή οποιοδήποτε ή το τελευταίο τέρμα, λαμβάνεται υπόψη η επίσημη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

15. Τελικό αποτέλεσμα live

O παίκτης προβλέπει την τελική έκβαση (τελικό αποτέλεσμα) ποδοσφαιρικού αγώνα που ευρίσκεται σε εξέλιξη.

1. Στον αναφερόμενο τύπο στοιχήματος παρέχεται στον παίκτη η δυνατότητα να στοιχηματίσει για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτού, ενώ δεν παρέχεται στον παίκτη η δυνατότητα ακύρωσης του στοιχήματός του. Η δυνατότητα στοιχηματισμού ενεργοποιείται με την με κάθε πρόσφορο τρόπο ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα και λήγει με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

2. Η επιλογή του παίκτη για το αναφερόμενο στοίχημα δεν μπορεί να συνδυασθεί με κανένα άλλο γεγονός, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Ως τελικό αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή διαδικασία των πέναλτι.

16. Ομάδα που θα προκριθεί σε επόμενη φάση ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης – Live σε παράταση ή πέναλτι

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει κατά την εξέλιξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας αυτού (στην παράταση ή τη διαδικασία των πέναλτι) την ομάδα που θα προκριθεί σε επόμενη φάση διοργάνωσης ή την ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

1. Στον αναφερόμενο τύπο στοιχήματος παρέχεται στον παίκτη η δυνατότητα να στοιχηματίσει για την ομάδα που θα προκριθεί σε επόμενη φάση διοργάνωσης ή την ομάδα που θα αναδειχθεί νικήτρια της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της παράτασης ή των παρατάσεων ή της διαδικασίας των πέναλτι ενώ δεν παρέχεται στον παίκτη η δυνατότητα ακύρωσης του στοιχήματός του.

2. Η επιλογή του παίκτη για το αναφερόμενο στοίχημα δεν μπορεί να συνδυασθεί με κανένα άλλο γεγονός, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Πρόγραμμα.

3. Η δυνατότητα στοιχηματισμού ενεργοποιείται με την με κάθε πρόσφορο τρόπο ανακοίνωση των αρχικών αποδόσεων μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα και λήγει με την ανάδειξη της ομάδας που προκρίνεται ή αναδεικνύεται νικήτρια της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

4. Οι αποδόσεις δύνανται οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλονται κατά την κρίση της ΟΠΑΠ ΑΕ.

5. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα κατά τη διάρκεια της παράτασης ή της διαδικασίας των πέναλτι και μη συνέχισης του εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών, οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη που δεν κριθεί για τον προαναφερόμενο τύπο στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

17. Νικητής Διοργάνωσης Ποδοσφαίρου, Νικητής Ημιτελικού Διοργάνωσης Ποδοσφαίρου, Νικητής Φάσης Διοργάνωσης Ποδοσφαίρου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την ομάδα, η οποία θα καταλάβει την πρώτη θέση σε μία ποδοσφαιρική διοργάνωση ή θα αναδειχθεί νικήτρια του ημιτελικού μίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης ή θα αναδειχθεί νικήτρια σε συγκεκριμένη φάση (όμιλοι, προημιτελική φάση κ.λπ.) μίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

1. Ο καθορισμός του νικητή της διοργάνωσης ή του ημιτελικού ή της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων, καθώς και της διαδικασίας των πέναλτι), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»), κλήρωση.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε κατά την εξέλιξη της διοργάνωσης ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, η πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

18. Συμμετέχοντες στον Τελικό Διοργάνωσης Ποδοσφαίρου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τις δύο ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στον τελικό μίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

1. Η πρόκριση των ομάδων στον τελικό της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρατάσεων καθώς και ενδεχόμενης διαδικασίας των πέναλτι.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε κατά την εξέλιξη της διοργάνωσης ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για τις ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

19. Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης Ποδοσφαίρου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον ποδοσφαιριστή που θα σημειώσει τα περισσότερα τέρματα σε μία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

 1. Ο καθορισμός του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της και τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την κανονική εξέλιξη της διοργάνωσης, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.
 2. Στον καθορισμό του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης υπολογίζονται τα τέρματα που σημειώνονται κατά τη διάρκεια πιθανών παρατάσεων, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη τα τέρματα που σημειώνονται κατά τη διαδικασία των πέναλτι μετά από παράταση.
 3. Ποδοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στη διοργάνωση από τη στιγμή που δηλώνεται και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών της ομάδας του, όπως ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.
 4. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ποδοσφαιριστή, του οποίου η ομάδα αποκλείστηκε από την διοργάνωση λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.
 5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
 6. Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ποδοσφαιριστές ως πρώτοι σκόρερς της διοργάνωσης με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, τότε η απόδοση κάθε ενός από αυτούς διαιρείται δια του πλήθους τους.
 7. Τέρματα που σημειώθηκαν σε αγώνα που διεκόπη συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει τα περισσότερα τέρματα της διοργάνωσης, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αγώνας αυτός συνεχιστεί την ίδια ημέρα ή σε άλλη ημερομηνία από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του, με διάρκεια ίση με τον υπολειπόμενο χρόνο από τη στιγμή της διακοπής. Στον καθορισμό του ποδοσφαιριστή που θα επιτύχει τα περισσότερα τέρματα της διοργάνωσης συνυπολογίζονται επίσης και τα τέρματα που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέχειας του προαναφερόμενου αγώνα].

20. Τελικό Αποτέλεσμα Αγώνα Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την έκβαση ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης.

1. Ως τελικό αποτέλεσμα αγώνα καλαθοσφαίρισης λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου. Εφόσον αναφέρεται στο Πρόγραμμα είναι δυνατόν για ορισμένους αγώνες να υπολογίζονται στο τελικό αποτέλεσμα οι πόντοι που τυχόν σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης ή παρατάσεων.

21. Ημίχρονο − Τελικό Αποτέλεσμα Αγώνα Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης σε συνδυασμό με το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα αυτού.

1. Ως αποτέλεσμα ημιχρόνου και τελικό αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη του ημιχρόνου και της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου. Εφόσον αναφέρεται στο Πρόγραμμα είναι δυνατόν για ορισμένους αγώνες να υπολογίζονται στο τελικό αποτέλεσμα οι πόντοι που τυχόν σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης ή παρατάσεων.

22. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου αγώνα καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου ενός αγώνα καλαθοσφαίρισης.

1. Ως αποτέλεσμα ημιχρόνου λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ ΑΕ, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με τη λήξη του ημιχρόνου του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

22Α. Πρώτος Σκόρερ Αγώνα Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον καλαθοσφαιριστή που θα σημειώσει τους περισσότερους πόντους σε ένα αγώνα καλαθοσφαίρισης.

1. Ο καθορισμός του πρώτου σκόρερ αγώνα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης, τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την κανονική εξέλιξη του αγώνα και τις εκάστοτε ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα αυτά από την επίσημη γραμματεία, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

2. Στον καθορισμό του πρώτου σκόρερ του αγώνα δεν προσμετρώνται οι πόντοι που σημειώνονται κατά τη διάρκεια πιθανών παρατάσεων, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

3. Καλαθοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για καλαθοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός καλαθοσφαιριστές σημειώσουν τον ίδιο αριθμό πόντων, τότε η απόδοση κάθε ενός από αυτούς διαιρείται δια του πλήθους τους.

22Β. Ειδικά Στοιχήματα Καλαθοσφαιριστών

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει οποιοδήποτε άλλο ειδικό στοίχημα προσφερθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για καλαθοσφαιριστή που συμμετέχει σε αγώνα καλαθοσφαίρισης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα.

1. Καλαθοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, από τη στιγμή που έχει συμμετάσχει (παίξει). Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για καλαθοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στον αγώνα, λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

23. Νικητής Διοργάνωσης Καλαθοσφαίρισης, Νικητής Ημιτελικού Διοργάνωσης Καλαθοσφαίρισης, Νικητής Φάσης Διοργάνωσης Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την ομάδα, η οποία θα καταλάβει την 1η θέση σε μία διοργάνωση καλαθοσφαίρισης ή θα αναδειχθεί νικήτρια του ημιτελικού μίας διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης ή θα αναδειχθεί νικήτρια σε συγκεκριμένη φάση (όμιλοι κ.λπ.) μίας διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης.

1. Ο καθορισμός του νικητή της διοργάνωσης ή του ημιτελικού ή της συγκεκριμένης φάσης της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»), κλήρωση.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε κατά την εξέλιξη της διοργάνωσης ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

24. Συμμετέχοντες στον Τελικό Διοργάνωσης Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τις δύο ομάδες, οι οποίες θα προκριθούν στον τελικό μιας διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης.

1. Η πρόκριση των ομάδων στον τελικό της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών παρατάσεων.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε κατά την εξέλιξη της διοργάνωσης ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

25. Πρώτος Σκόρερ Διοργάνωσης Καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον καλαθοσφαιριστή που θα σημειώσει τους περισσότερους πόντους σε μία διοργάνωση καλαθοσφαίρισης ή μέρους αυτής.

1. Ο καθορισμός του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης, τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την κανονική εξέλιξη της διοργάνωσης τις εκάστοτε ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα αυτά από την επίσημη γραμματεία, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο πρόγραμμα.

2. Στον καθορισμό του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης προσμετρώνται οι πόντοι που σημειώνονται κατά τη διάρκεια πιθανών παρατάσεων.

3. Καλαθοσφαιριστής θεωρείται ότι έλαβε μέρος στη διοργάνωση από τη στιγμή που δηλώνεται και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο συμμετεχόντων καλαθοσφαιριστών της ομάδας του, όπως ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται από τη διοργανώτρια αρχή. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για καλαθοσφαιριστή, ο οποίος σύμφωνα με τα προαναφερόμενα δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά και περιλαμβάνουν πρόβλεψη για καλαθοσφαιριστή, του οποίου η ομάδα είχε αποκλεισθεί από τη διοργάνωση λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το στοίχημα αυτό, λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

6. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός καλαθοσφαιριστές σημειώσουν τον ίδιο αριθμό πόντων, τότε η απόδοση κάθε ενός από αυτούς διαιρείται δια του πλήθους τους.

7. Οι πόντοι που σημειώθηκαν σε αγώνα που διεκόπη συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, μόνο στη περίπτωση κατά την οποία ο αγώνας αυτός συνεχιστεί την ίδια ημέρα ή σε άλλη ημερομηνία από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του, με διάρκεια ίση με τον υπολειπόμενο χρόνο από τη στιγμή της διακοπής. Στη περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης, συνυπολογίζονται επίσης και οι πόντοι που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέχειας του προαναφερομένου αγώνα.

26. Νικητής Οδηγός σε αγώνα κατάταξης (pole position) ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον οδηγό ο οποίος θα καταλάβει την 1η θέση σε αγώνα κατάταξης (pole position) ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που ισχύει βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότεροι του ενός οδηγοί λάβουν την πρώτη θέση στη σειρά κατάταξης, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους.

3. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα κατάταξης λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης. Ειδικότερα δε για αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, ο οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

27. 1ος και 2ος Νικητής Αγώνα Αυτοκινήτου ή 1ος, 2ος και 3ος Νικητής Αγώνα Αυτοκινήτου

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους οδηγούς που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση ή την 1η, 2η και 3η θέση σε αγώνα αυτοκινήτου, με ακριβή σειρά ή μη, αναλόγως του προσφερόμενου στοιχήματος

 1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που ισχύει κατά την τελετή απονομής ή, εάν για οποιονδήποτε λόγο η τελετή απονομής δεν πραγματοποιηθεί, καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει την σειρά κατάταξης.
 2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περίπτωση επαλήθευσης σε οποιαδήποτε θέση ή θέσεις περισσότερων των αναμενομένων ενδεχομένων, οι επιλογές που κερδίζουν προκύπτουν μετά από συνδυασμό ανά δύο όλων των τερματισάντων στις δύο πρώτες θέσεις ή ανά τρεις όλων των τερματισάντων στις τρεις πρώτες θέσεις.
 3. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που περιλαμβάνουν συνδυασμό οδηγών που για οποιονδήποτε λόγο ο ένας ή και περισσότεροι οδηγοί του συνδυασμού δεν έλαβαν μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

28. Οδηγός που θα καταλάβει καλύτερη θέση από άλλον οδηγό (Head to Head) σε αγώνα κατάταξης (Grid position) του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει ποιος από τους δύο προσφερόμενους προς στοιχηματισμό οδηγούς θα καταλάβει καλύτερη θέση από τον άλλο σε αγώνα κατάταξης του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας.

1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία ένας εκ των δύο οδηγών του ζευγαριού δε συμπεριληφθεί στη σειρά κατάταξης βάσει του χρόνου που σημείωσε, τότε η επιλογή του παίκτη για το συγκεκριμένο οδηγό δεν επαληθεύεται (δεν κερδίζει), ενώ η επιλογή του παίκτη για το δεύτερο οδηγό του ζευγαριού επαληθεύεται (κερδίζει).

3. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο οδηγοί του ζευγαριού δε συμπεριληφθούν στη σειρά κατάταξης, τότε και οι δύο οδηγοί που συμμετέχουν στο ζευγάρι λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο οδηγών του ζευγαριού για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα κατάταξης (Pole position), τότε και οι δύο οδηγοί που συμμετέχουν στο ζευγάρι λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

29. Οδηγός που θα καταλάβει καλύτερη θέση από άλλον οδηγό (Head to Head) σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει ποιος από τους δύο προσφερόμενους προς στοιχηματισμό οδηγούς θα καταλάβει καλύτερη θέση από τον άλλο σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που ισχύει κατά την τελετή απονομής ή, εάν για οποιονδήποτε λόγο η τελετή απονομής δεν πραγματοποιηθεί, καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι δύο οδηγοί του ζευγαριού λάβουν την ίδια θέση στη σειρά κατάταξης, τότε η απόδοση ενός εκάστου οδηγού διαιρείται δια δύο.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία οι δύο οδηγοί του ζευγαριού δε συμπεριληφθούν στη σειρά κατάταξης, τότε νικητής θεωρείται αυτός που συμπλήρωσε περισσότερους γύρους, ενώ σε περίπτωση που και οι δύο έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό γύρων, τότε και οι δύο οδηγοί λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης. Ειδικότερα δε για αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, ο οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε ζευγάρι οδηγών, ένας εκ των οποίων για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα τότε και οι δύο οδηγοί που συμμετέχουν στο ζευγάρι λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

30. Οδηγός που θα διανύσει τον ταχύτερο γύρο σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον οδηγό ο οποίος θα διανύσει τον ταχύτερο γύρο σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας.

1. Το αποτέλεσμα σχετικά με το ποιος γύρος ήταν ο ταχύτερος και τον οδηγό που τον διήνυσε, επιβεβαιώνεται με βάση την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότεροι του ενός οδηγοί διανύσουν με τον ίδιο χρόνο τον ταχύτερο γύρο, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους.

3. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

31. Οδηγός που θα λάβει θέση στη σειρά κατάταξης ή όχι (Classify – Not classify)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει εάν ο οδηγός της επιλογής του θα λάβει θέση στη σειρά κατάταξης ή δε θα συμπεριληφθεί στην τελική κατάταξη αγώνα της Φόρμουλα ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

32. Οδηγός που αποχώρησε πρώτος από αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον οδηγό ο οποίος θα αποχωρήσει πρώτος από αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας.

1. Η αποχώρηση οδηγού επιβεβαιώνεται με βάση την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Δύο ή περισσότεροι οδηγοί που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική σειρά κατάταξης θεωρείται ότι αποχώρησαν ταυτόχρονα, εάν συμπλήρωσαν τον ίδιο αριθμό γύρων στον αγώνα, ανεξάρτητα από την συνολική απόσταση που διήνυσαν και ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο αποχώρησαν, ή/και τη σειρά με την οποία αποχώρησαν.

3. Σε περίπτωση, κατά την οποία δύο ή περισσότεροι οδηγοί αποχωρήσουν ταυτόχρονα, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους των ταυτόχρονα αποχωρησάντων.

4. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

33. Νικητής γκρουπ (group betting) σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει ποιος από τους οδηγούς στο προσφερόμενο γκρουπ θα τερματίσει σε καλύτερη θέση σε αγώνα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους του γκρουπ σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας.

1. Η σειρά τερματισμού των οδηγών του γκρουπ καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Σε περίπτωση που κανείς από τους οδηγούς των γκρουπ δε συμπεριληφθεί στην τελική σειρά κατάταξης, νικητής θεωρείται ο οδηγός που συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους. Εάν δύο ή περισσότεροι οδηγοί από τους οδηγούς του γκρουπ δε συμπεριληφθούν στην τελική σειρά κατάταξης ενώ έχουν τερματίσει σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους οδηγούς του γκρουπ, έχοντας συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό γύρων, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους των οδηγών που συμπλήρωσαν τον ίδιο αριθμό γύρων. Σε περίπτωση που όλοι οι οδηγοί του γκρουπ συμπληρώσουν τους ίδιους γύρους, τότε όλοι λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

3. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που συμπεριλαμβάνεται σε γκρουπ, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα. Στην περίπτωση αυτή ως απόδοση τη μονάδα λαμβάνουν και όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί του γκρουπ.

34. Νικητής Οδηγός του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι), Νικήτρια Ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Ράλι)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον οδηγό ή την ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Η ανακήρυξη του νικητή οδηγού ή ομάδας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα όπως αυτά ανακοινώνονται από την εκάστοτε διοργανώτρια αρχή, ανεξαρτήτως του συστήματος κατάταξης ή ανάδειξης των νικητών.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα

3. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη για τον αναφερόμενο τύπο στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

35. Θέση οδηγού στην πρώτη δυάδα ή στην πρώτη τριάδα ή στην πρώτη τετράδα ή στην πρώτη εξάδα ή στην πρώτη οκτάδα σε αγώνα κατάταξης (Grid position) ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει εάν ο οδηγός που επέλεξε θα καταλάβει μία οποιαδήποτε θέση ανάμεσα στους οδηγούς που θα τερματίσουν στην πρώτη δυάδα ή στην πρώτη τριάδα ή στην πρώτη τετράδα στην πρώτη εξάδα ή στην πρώτη οκτάδα σε αγώνα κατάταξης (Pole position) ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή σε αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Η σειρά κατάταξης είναι αυτή που ισχύει κατά την τελετή απονομής ή, εάν για οποιονδήποτε λόγο η τελετή απονομής δεν πραγματοποιηθεί, καθορίζεται βάσει της ανακοίνωσης των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή. Μετά την τελετή απονομής ή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, δε λαμβάνεται υπόψη καμία αλλαγή αποτελέσματος που ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να οφείλεται σε μηδενισμό οδηγού που εκ των υστέρων ανατρέπει τη σειρά κατάταξης.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότεροι του ενός οδηγοί τερματίσουν ταυτόχρονα σε μία ή περισσότερες θέσεις, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει το φυσιολογικά αναμενόμενο αριθμό νικητών, τότε η απόδοση ενός εκάστου εκ των ταυτόχρονα τερματιζόντων που συγκαταλέγονται στους υπερβάλλοντες τον αναμενόμενο αριθμό νικητών, πολλαπλασιάζεται με κλάσμα, στον αριθμητή του οποίου είναι το συνολικό πλήθος οδηγών που πρέπει να θεωρηθούν νικητές, ώστε να συμπληρωθεί ο φυσιολογικά αναμενόμενος αριθμός νικητών (πληρωτέων γεγονότων) και στον παρανομαστή του κλάσματος είναι το σύνολο των οδηγών που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην ίδια θέση και συγκαταλέγονται στους υπερβάλλοντες το φυσιολογικά αναμενόμενο αριθμό νικητών.

3. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα κατάταξης λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης. Ειδικότερα δε για αγώνα του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας, ο οδηγός θεωρείται ότι έλαβε μέρος στον αγώνα, εάν έλαβε θέση στο χώρο εκκίνησης για το γύρο προθέρμανσης. Κατά συνέπεια, στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

36. Αριθμός νικών οδηγού ή ομάδας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας ή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτοκινήτου (Ράλι)

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον αριθμό νικών που θα σημειώσει συγκεκριμένος οδηγός ή συγκεκριμένη ομάδα στα πλαίσια του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Φόρμουλα) ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος μοτοσικλέτας ή του παγκοσμίου πρωταθλήματος αυτοκινήτου (Ράλι).

1. Ο καθορισμός του αριθμού νικών οδηγού ή ομάδας πραγματοποιείται με βάση την ανακοίνωση των επισήμων αποτελεσμάτων από τη διοργανώτρια αρχή με τη λήξη του πρωταθλήματος.

2. Σε περίπτωση, κατά την οποία δύο ή περισσότεροι οδηγοί ή δύο ή περισσότερες ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό νικών, τότε η απόδοση ενός εκάστου οδηγού ή κάθε μίας ομάδας διαιρείται δια του πλήθους τους.

3. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε ή αποχώρησε από τη διοργάνωση δεν κερδίζουν, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

4. Στα στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε οδηγό ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση, οποιαδήποτε πρόβλεψη του παίκτη για το αντίστοιχο στοίχημα λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη για τον αντίστοιχο τύπο στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

37. Πρόβλεψη αποτελέσματος (under−over) αθλητικού ή μη αθλητικού γεγονότος

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα αθλητικού γεγονότος εκφραζόμενο σε σύνολο τερμάτων, πόντων, σετ, βαθμών ή οτιδήποτε άλλο καθορίζει ένα τέτοιο αποτέλεσμα στα πλαίσια αθλήματος πλην του ποδοσφαίρου, όπως π.χ. χόκεϊ, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, χάντμπολ, πόλο κ.λπ. ή το αποτέλεσμα μη αθλητικού γεγονότος. Η πρόβλεψη του παίκτη μπορεί επίσης να αναφέρεται σε αθλητή ή ομάδα σχετικά με αποτέλεσμα ή με επίδοση που θα σημειώσει σε αθλητικό γεγονός (αγώνισμα, αγώνα, όμιλο, διοργάνωση ή μέρος αυτής ή άλλο), όπως π.χ. θέση που θα καταλάβει, χρόνο που θα σημειώσει ή άλλα στατιστικά μετρήσιμα μεγέθη του αθλητικού ή μη γεγονότος.

1. Η επιλογή του παίκτη στο προαναφερόμενο στοίχημα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που δημοσιεύονται στο Πρόγραμμα, όπου ανακοινώνονται και τα σχετικά όρια ή εύρη προβλέψεων.

2. Ο καθορισμός του γεγονότος που επαληθεύθηκε (κερδίζει) για τον προαναφερόμενο τύπο στοιχήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής που θεσπίζει και εφαρμόζει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή, τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κανονική διάρκεια του αθλητικού ή μη αθλητικού γεγονότος εντός του αγωνιστικού ή άλλου χώρου διεξαγωγής του αθλητικού ή μη γεγονότος, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, και τις εκάστοτε ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα αυτά από τη διοργανώτρια αρχή.

3. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή, αγωνιζόμενο ή ομάδα, που δεν έλαβε μέρος στο αθλητικό ή μη γεγονός λαμβάνουν ως απόδοση τη μονάδα.

4. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή, αγωνιζόμενο ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε ή αποχώρησε από το αθλητικό ή μη γεγονός δεν επαληθεύονται (δεν κερδίζουν), εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

5. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής του αθλητικού ή μη γεγονότος, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για τον προαναφερόμενο τύπο στοιχήματος, λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα, εκτός εάν κατά τη στιγμή της διακοπής έχει προκύψει νικητής (υπάρχει αποτέλεσμα που κερδίζει). Ο συνολικός αριθμός σε τέρματα, πόντους, σετ, βαθμούς ή οτιδήποτε άλλο καθορίζει το αποτέλεσμα και σημειώθηκε σε αθλητικό ή μη γεγονός που διεκόπη, συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του γεγονότος που επαληθεύεται (κερδίζει), μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτό το αθλητικό ή μη γεγονός συνεχισθεί και ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό του επαληθευμένου γεγονότος στον προαναφερόμενο τύπο στοιχήματος, συνυπολογίζονται επίσης και τα τέρματα, οι πόντοι, τα σετ, βαθμοί ή οτιδήποτε άλλο καθορίζει το αποτέλεσμα αυτό, που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέχειας του προαναφερομένου αθλητικού ή μη γεγονότος.

38. Τελικό Αποτέλεσμα και Ακριβές Αποτέλεσμα Αγώνα Τένις

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει την έκβαση ενός αγώνα τένις, καθώς και το ακριβές αποτέλεσμα του αγώνα αυτού.

1. Ως ακριβές αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται το αποτέλεσμα σε σετ που επίσημα ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή και διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου. Ως τελικό αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται αυτό που επίσημα ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή, με βάση το ακριβές αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα εντός του αγωνιστικού χώρου.

2. Σε περίπτωση αλλαγής ή αντιστροφής της έδρας μίας εκ των δύο ομάδων ή αλλαγής αντιπάλου μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα θεωρείται αποδεκτή, αλλά ως απόδοσή της λαμβάνεται η μονάδα.

39. Τελικό Αποτέλεσμα αγώνα αθλήματος (πλην ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και τένις), Ακριβές αποτέλεσμα αγώνα αθλήματος (πλην ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και τένις), Αποτέλεσμα μη αθλητικού γεγονότος

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το ακριβές αποτέλεσμα αγώνα σε άθλημα (πλην ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και τένις) που αφορά σε πετοσφαίριση (βόλεϊ), χειροσφαίριση (χάντμπολ), υδατοσφαίριση (πόλο), ή οποιοδήποτε άλλο άθλημα του οποίου το αποτέλεσμα κρίνεται σε τέρματα ή σετ ή άλλο. Ο παίκτης καλείται να προβλέψει το αποτέλεσμα μη αθλητικού γεγονότος.

1. Ως ακριβές αποτέλεσμα αγώνα λαμβάνεται το ακριβές αποτέλεσμα σε τέρματα ή σετ ή οτιδήποτε άλλο καθορίζει το αποτέλεσμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τη λήξη του αγώνα, στην κανονική διάρκεια εάν αυτή είναι ορισμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πιθανές παρατάσεις ή άλλη διαδικασία ανάδειξης του νικητή μετά την ή τις παρατάσεις.

2. Ο καθορισμός του γεγονότος που επαληθεύθηκε (κερδίζει) στην περίπτωση μη αθλητικού γεγονότος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής που θεσπίζει και εφαρμόζει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή, τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την κανονική διάρκεια του μη αθλητικού γεγονότος εντός του χώρου διεξαγωγής του, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα, και τις εκάστοτε ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα αυτά από τη διοργανώτρια αρχή.

3. Σε περίπτωση αλλαγής ή αντιστροφής της έδρας μίας εκ των δύο ομάδων ή αλλαγής αντιπάλου μετά τη δημοσίευση του Προγράμματος, οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για το ακριβές αποτέλεσμα του εν λόγω αγώνα ή του μη αθλητικού γεγονότος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

40. Νικητής (αθλητής ή ομάδα) διοργάνωσης αθλήματος (πλην ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης). Νικητής (αθλητής ή ομάδα) φάσης διοργάνωσης αθλήματος (πλην ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον αθλητή ή την ομάδα που θα αναδειχθεί νικητής σε διοργάνωση ή σε συγκεκριμένη φάση (όμιλοι, προημιτελική φάση κτλ.) διοργάνωσης αθλήματος (πλην ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης), το οποίο ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά μπορεί να αφορά σε αντισφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση κ.λπ..

1. Ο καθορισμός του νικητή (αθλητή ή ομάδας) της διοργάνωσης ή σε συγκεκριμένη φάση διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής ανεξαρτήτως του συστήματος διεξαγωγής, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται βαθμολογία, τελικός (συμπεριλαμβανομένων των πιθανών παρατάσεων, καθώς και της διαδικασίας των πέναλτι), «πλέιοφς», αγώνες κατάταξης («μπαράζ»), κλήρωση.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε ή αποχώρησε από τη διοργάνωση ή φάσης αυτής δεν επαληθεύονται, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Για στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δεν έλαβε μέρος στη διοργάνωση ή φάση αυτής οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης ή φάσης αυτής οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη για το νικητή της διοργάνωσης ή φάσης αυτής λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

41. Συμμετέχοντες (αθλητές ή ομάδες) σε διοργάνωση αθλήματος πλην ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον αθλητή ή την ομάδα που προκρίθηκε σε διοργάνωση ή σε συγκεκριμένη φάση διοργάνωσης αθλήματος πλην ποδοσφαίρου ή καλαθοσφαίρισης, το οποίο ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά μπορεί να αφορά σε αντισφαίριση, πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση κ.λπ..

1. Η πρόκριση των συμμετεχόντων αθλητών ή ομάδων στην εν λόγω φάση της διοργάνωσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής της διοργάνωσης και τα αποτελέσματα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν εντός του αγωνιστικού χώρου, συμπεριλαμβανομένων πιθανών παρατάσεων, καθώς και ενδεχόμενης διαδικασίας των πέναλτι ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας η οποία καθορίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

2. Στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο αποκλείσθηκε ή αποχώρησε από τη διοργάνωση ή από φάση αυτής δεν επαληθεύονται, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στο Πρόγραμμα.

3. Για στοιχήματα που έγιναν αποδεκτά σε αθλητή ή ομάδα που για οποιονδήποτε λόγο δε συμμετείχε στη διοργάνωση ή σε φάση αυτής οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

4. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της διοργάνωσης ή φάσης αυτής οποιοδήποτε γεγονός επιλογής του παίκτη για το νικητή της διοργάνωσης ή φάσης αυτής λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.

42. Νικητής (Πρώτος) σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλητισμού και ποδηλασίας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τον συμμετέχοντα που θα τερματίσει πρώτος σε αγώνα της κατηγορίας αυτής.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης μορφής στοιχήματος.
 2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός ενδεχομένων, τότε η απόδοση εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους.
 3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για το στοίχημα αυτό λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
 4. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη, επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που δεν αποτελεί επιλογή του παίκτη, οι αποδόσεις για επιλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανακοίνωση νέων αποδόσεων παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 19 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές διατάξεις».

43. Νικητής / Αμειβόμενος πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλητισμού και ποδηλασίας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει εάν ο συμμετέχων της επιλογής του τερματίσει Νικητής και σε αμειβόμενη θέση, δηλαδή πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος σε έναν αγώνα της κατηγορίας αυτής, ήτοι σε θέση, στην οποία αναλογεί κέρδος σε περίπτωση ορθής πρόβλεψης σύμφωνα με τους όρους διεξαγωγής της οικείας διοργανώτριας αρχής.

 1. Η αναφερόμενη μορφή στοιχήματος αποτελεί συνδυασμό δύο στοιχημάτων – του «Νικητή» και του «Αμειβόμενου», που όμως ο τελευταίος δεν μπορεί να στοιχηματισθεί μόνος του, εκτός αν άλλως ορίζεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη μορφή στοιχήματος αποτελεί συνδυασμό δύο στοιχημάτων, τότε εάν ο συμμετέχων επιλογής του παίκτη τερματίσει στην πρώτη θέση, δηλαδή αναδειχθεί «Νικητής», τότε ο παίκτης λαμβάνει το αναλογούν κέρδος τόσο για το «Νικητή», όσο και για την αμειβόμενη πρώτη θέση. Αντιστοίχως, εάν ο συμμετέχων επιλογής του παίκτη τερματίσει στη δεύτερη ή την τρίτη θέση, τότε λαμβάνει το αναλογούν κέρδος για την αμειβόμενη δεύτερη ή τρίτη θέση.
 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης μορφής στοιχήματος, καθώς επίσης ανακοινώνει και το πλήθος των αμειβομένων θέσεων, και τις αποδόσεις αυτών, άλλως τον τύπο υπολογισμού των αποδόσεων των αμειβομένων θέσεων βάσει της καθαρής απόδοσης του «Νικητή».
 3. Σε περίπτωση, κατά την οποία περισσότερα του ενός ενδεχόμενα τερματίσουν ταυτόχρονα σε μία ή περισσότερες θέσεις, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον φυσιολογικά αναμενόμενο αριθμό κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκάστου εκ των ταυτόχρονα τερματισάντων που συγκαταλέγονται στους υπερβάλλοντες τον αναμενόμενο αριθμό κερδιζόντων συνδυασμών, πολλαπλασιάζεται με κλάσμα, στον αριθμητή του οποίου είναι το συνολικό πλήθος ενδεχομένων που πρέπει να θεωρηθούν νικητές, ώστε να συμπληρωθεί ο φυσιολογικά αναμενόμενος αριθμός κερδιζόντων συνδυασμών (πληρωτέων γεγονότων) και στον παρονομαστή του κλάσματος είναι το σύνολο των ενδεχομένων που τερμάτισαν ταυτόχρονα στην ίδια θέση και συγκαταλέγονται στους υπερβάλλοντες τον φυσιολογικά αναμενόμενο αριθμό νικητών.
 4. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προαναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
 5. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη, επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που δεν αποτελεί επιλογή του παίκτη, οι αποδόσεις για επιλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ανακοίνωση νέων αποδόσεων παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 19 του Κεφαλαίου 2 – Ειδικοί Όροι «Γενικές διατάξεις».

44. Πρώτος και δεύτερος με ακριβή σειρά ή μη –αναλόγως του προσφερόμενου στοιχήματος − σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλητισμού και ποδηλασίας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν πρώτος και δεύτερος με ακριβή σειρά ή μη –αναλόγως του προσφερόμενου στοιχήματος − σε αγώνα της κατηγορίας αυτής.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης μορφής στοιχήματος.
 2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περίπτωση επαλήθευσης στην πρώτη θέση περισσοτέρων του ενός ενδεχομένων, επαληθεύονται οι επιλογές του παίκτη που περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συνδυασμό ανά δύο των ταυτόχρονα τερματισάντων. Σε περίπτωση επαλήθευσης στη δεύτερη θέση δύο ή περισσοτέρων ενδεχομένων, επαληθεύονται οι επιλογές του παίκτη που περιλαμβάνουν τον πρώτο και οποιονδήποτε δεύτερο εκ των ταυτόχρονα τερματισάντων.
 3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προαναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη, επιστρέφεται η αξία του στοιχήματος.

45. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος με ακριβή σειρά σε αγώνα δρόμου εκτός κλασσικού, μηχανοκίνητου αθλητισμού και ποδηλασίας

Ο παίκτης καλείται να προβλέψει τους συμμετέχοντες που θα τερματίσουν πρώτος, δεύτερος και τρίτος με ακριβή σειρά σε αγώνα της κατηγορίας αυτής.

 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή της αναφερόμενης μορφής στοιχήματος.
 2. Σε περίπτωση επαλήθευσης περισσοτέρων του ενός κερδιζόντων συνδυασμών, τότε η απόδοση ενός εκάστου διαιρείται δια του πλήθους τους. Σε περίπτωση επαλήθευσης σε οποιαδήποτε θέση ή θέσεις περισσότερων των αναμενομένων ενδεχομένων, οι επιλογές που κερδίζουν προκύπτουν μετά από συνδυασμό ανά τρεις όλων των τερματισάντων στις τρεις πρώτες θέσεις.
 3. Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής του αγώνα οποιαδήποτε επιλογή του παίκτη για την προαναφερόμενη μορφή στοιχήματος λαμβάνει ως απόδοση τη μονάδα.
 4. Σε περίπτωση απόσυρσης ή διαγραφής συμμετέχοντος που εμπεριέχεται στις επιλογές του παίκτη, τότε ο συνδυασμός που περιλαμβάνει τον αποσυρθέντα ή διαγραφέντα μετατρέπεται σε στοίχημα της παραγράφου 44 με ακριβή σειρά, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί που δεν περιλαμβάνουν τον αποσυρθέντα ή διαγραφέντα παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 12. Γνωστοποίηση κανονισμού

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης που εξειδικεύονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ, για κάθε προσφερόμενο Παιχνίδι Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης, γνωστοποιούνται στους παίκτες με κάθε πρόσφορο τρόπο (Πρόγραμμα, άλλα μέσα ενημέρωσης παικτών) και από τη γνωστοποίησή τους έχουν κανονιστική ισχύ.

Άρθρο 13. Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή αναφερόμενη σε θέματα ρυθμιζόμενα από τις διατάξεις αυτής καταργείται.

Όλες οι διατάξεις της παρούσας τροποποιούνται και συμπληρώνονται με όμοιο τρόπο και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτής.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την Ενημέρωσή μας και να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Λίγα λόγια για εμάς

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια» ) και συγκεκριμένα μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε με τη χρήση κινητών ή μη συσκευών καθώς και τη χρήση οποιουδήποτε μέσου δύναται να προσφέρει στο μέλλον η σύγχρονη τεχνολογία.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Διαδικτυακών της Σημείων, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Η παρούσα Ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 2016/679 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατά την περιήγησή σας στα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων και τη συμμετοχή σας στα παίγνια αυτά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:

 • Στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητας, όπως: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
 • Πληροφορίες σχετικά με την κίνηση του Λογαριασμού Παίκτη, όπως: διαθέσιμο υπόλοιπο, καταθέσεις, αναλήψεις. Διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στον Πελάτη στον οποίο αφορούν μέσω του ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
 • Πληροφορίες σχετικές με την παικτική συμπεριφορά σας, την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μέσω των οποίων παρέχονται τυχερά παίγνια και τη χρήση των Mobile App όπως: προτιμήσεις χρήσεως δικτυακών τόπων, αναφορές σφαλμάτων λογισμικού, δεδομένων τοποθεσίας, πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, ώρα και ημερομηνία σύνδεσης, διευθύνσεων IP.
 • Λοιπές πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: υποβολή παραπόνων ή σχολίων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για οποία τηρείται αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών με το τηλεφωνικό μας κέντρο και αρχείο ηλεκτρονικής γραπτής επικοινωνίας (e-mails, chat sessions).

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

 1. Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και την παροχή των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων προς εσάς. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
  • Για τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη διαχείριση του εκάστοτε Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Προσχώρησης.
  • Για τη διαχείριση των στοιχημάτων και των συμμετοχών σε άλλα Τυχερά Παίγνια και την επεξεργασία των συναλλαγών που καταρτίζονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων , συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών.
  • Για την επικοινωνία με τους κατόχους λογαριασμού ανακοινώνοντας σημαντικές αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους Όρους Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων)
 2. Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:
  • Για τη συμμόρφωση της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
  • Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας, επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών μέσω του ελέγχου των εγγράφων ταυτοποίησης και χρήσης των στοιχείων επικοινωνίας ώστε να εξακριβωθεί ότι αυτά ανήκουν πράγματι σε εσάς.
  • Για την παρακολούθηση των συναλλαγών με σκοπό την αποτροπή ή την εξακρίβωση τυχόν περιπτώσεων απάτης, μη κανονικού στοιχηματισμού, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για θέματα αθλητικής ακεραιότητας κ.ά.
 3. Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:
  • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω των Ιστοσελίδων υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων καθώς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ιδίως μέσω της αναγνώρισης του παίκτη όταν καλεί στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, ώστε να λαμβάνει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση και ο εκπρόσωπος που τον εξυπηρετεί να έχει άμεσα διαθέσιμα τα στοιχεία του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.
  • Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών που απευθύνονται σε καταστήματα ΟΠΑΠ, μέσω της παροχής περιορισμένων στοιχείων του παίκτη στο πρακτορείο μέσω του οποίου έχει εγγραφεί ο παίκτης και συγκεκριμένα ενημέρωσης σχετικά με το εάν ο παίκτης έχει συναινέσει στη λήψη εμπορικής επικοινωνίας, αν το υπόλοιπο λογαριασμού υπερβαίνει ή όχι τα 5 ευρώ (χωρίς να προσδιορίζεται το ποσό του υπολοίπου) και εάν ο παίκτης είναι ενεργός ή όχι τις τελευταίες 20 ημέρες (χωρίς να προσδιορίζεται η παικτική συμπεριφορά του). Επισημαίνεται ότι εάν οι παίκτες απευθύνονται σε πρακτορείο διαφορετικό από αυτό στο οποίο ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους ή (εάν ολοκλήρωσαν την εγγραφή και υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους μέσω διαδικτύου) διαφορετικό από αυτό στο οποίο έκαναν την πρώτη κατάθεση χρημάτων, τα στοιχεία αυτά δε θα είναι διαθέσιμα.
  • Για τη διενέργεια ερευνών αγοράς που μας επιτρέπουν να ενημερωνόμαστε από εσάς σχετικά με την εμπειρία σας ως παίκτη και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας με βάση τις απαντήσεις σας.
  • Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.
  • Ειδικότερα ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που παρέχει ο χρήστης θα χρησιμοποιείται επιπλέον για την άμεση ενημέρωσή του, σε περίπτωση που εντοπιστούν ενέργειες του ηλεκτρονικού του λογαριασμού που γεννούν εύλογες υποψίες μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του ή απάτης, χωρίς τα ανωτέρω να συνιστούν ανάληψη υποχρέωσης από την πλευρά της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί εντοπισμού κάθε τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή ύποπτων συναλλαγών.
 4. Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχετε με επιλογή του σχετικού πεδίου κατά την εγγραφή σας ή μεταγενέστερα. Εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και την παικτική σας συμπεριφορά για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας για τους εξής σκοπούς:
  • Για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας με βάση την παικτική σας συμπεριφορά, ώστε να σας αποστέλλει αποκλειστικές προσφορές, Bonus / Free bets που συνάδουν με τις προτιμήσεις σας
  • Για να σας αποστέλλουν εμπορική επικοινωνία οι εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ, όπως ενημερώσεις, νέα και προωθητικά μηνύματα σχετικά με τις εταιρείες και τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα, εφόσον επιλέξετε το πεδίο αυτό θα λαμβάνετε εμπορική επικοινωνία από τις εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ που προσφέρουν τυχερά παίγνια (ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε.) και από τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου (TORA Wallet A.E., TORA Direct A.E.).

Τα μέσα που θα χρησιμοποιούμε για την επικοινωνία μας είναι αυτά που επιλέγετε όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω ειδική συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όλους τους σκοπούς αυτούς ή για ορισμένους από αυτούς, ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii. Αντίστοιχα, μέσω της ενότητας «Ρυθμίσεις» μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσετε και τις επιλογές σας ως προς τα κανάλια επικοινωνίας που θα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνούμε μαζί σας για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και συνεργάτες μας που ενεργούν για λογαριασμό μας (Εκτελούντες την Επεξεργασία) , όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι πληροφοριακών συστημάτων μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες Τυχερών Παιγνίων, πράκτορες των καταστημάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών μας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Τέλος, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους και σε κάθε περίπτωση για πέντε (5) έτη από τη λήξη της πελατειακής σχέσης.

Τα Δικαιώματά Σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών.

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

Τέλος, υποχρεούστε να ενημερώνετε έγκαιρα την ΟΠΑΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν επέλθει στις πληροφορίες που παρείχατε κατά την εγγραφή σας και το άνοιγμα του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από είκοσι ενός (21) ετών. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των είκοσι ενός (21) ετών.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Διαδικτυακά Σημεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η πλέον ενημερωμένη Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Oι Δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω των Διαδικτυακών Σημείων της ΟΠΑΠ Α.Ε, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΟΠΑΠ Α.Ε. χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr | Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

CASHOUT

1. Η λειτουργία που αφορά την «Πρόωρη Εξαργύρωση Στοιχήματος» (εφεξής: «Cash Out») είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα στοιχηματικά γεγονότα και αγορές, τόσο πριν την έναρξη όσο και κατά την εξέλιξη των γεγονότων αυτών που προσφέρονται για ζωντανό στοιχηματισμό. H ΟΠΑΠ A.E. δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Cash Out θα είναι διαθέσιμη για κάθε στοιχηματική επιλογή.

2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους στοιχημάτων (δλδ. μονά, πολλαπλά στοιχήματα καθώς και συστήματα) εκτός αν κάποιο στοίχημα περιλαμβάνει μια αγορά που δεν προσφέρεται για Cash Out.

3. To Cash Out θα προσφέρεται ακόμα και σε στοιχήματα που συμμετέχουν σε ενέργειες που αφορούν στην επιβράβευση των παικτών είτε κατά την τοποθέτηση, είτε κατά τη διευθέτηση ενός στοιχήματος. Στην τελευταία περίπτωση ο παίκτης δεν δικαιούται bonus για το στοίχημα που εξαργυρώθηκε πρόωρα.

4. To Cash Out θα προσφέρεται ακόμα και σε στοιχήματα που καλύπτονται μερικώς ή ολικώς από bonus-επιβραβεύσεις παικτών. Στην πρώτη περίπτωση (μερική κάλυψη στοιχήματος με bonus), η συνολικά προσφερόμενη αξία για το Cash Out υπολογίζεται ως το άθροισμα: α) της προσφερόμενης αξίας για το Cash Out που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβάλει ο παίκτης από τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό για την τοποθέτηση του στοιχήματος πλέον β) της προσφερόμενης αξίας για το Cash Out που αντιστοιχεί στο ποσό που καλύπτεται από το bonus-επιβράβευση του παίκτη. Στη δεύτερη περίπτωση (ολική κάλυψη στοιχήματος με bonus) το Cash Out προσφέρεται μόνο εφόσον υπάρχουν καθαρά κέρδη και η προσφερόμενη αξία για το Cash Out ισούται με το σύνολο των καθαρών κερδών. Ως καθαρά κέρδη για την εξυπηρέτηση των όρων του παρόντος νοούνται τα κέρδη μείον την ονομαστική αξία του bonus και μείον την παρακράτηση τυχόν αναλογούντων φόρων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Από την υποβολή του αιτήματος Cash Out και ως την αποδοχή του εν λόγω αιτήματος (εφεξής: το «επιτυχές αίτημα Cash Out») μεσολαβεί εύλογο χρονικό διάστημα ορισμένων δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν δύναται να μεταβληθεί η προσφερόμενη αξία στον παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. Μετά την πάροδο του ευλόγου αυτού χρονικού διαστήματος δύναται να μεταβληθεί η προσφερόμενη αξία στον παίκτη από την ΟΠΑΠ Α.Ε. λόγω μεταβολής των προσφερόμενων αποδόσεων όπως συμβαίνει στις εξής περιπτώσεις (ενδεικτικά): επίτευξη τέρματος, διακοπή ή αναβολή ή ματαίωση ενός στοιχηματικού γεγονότος κ.ά.

6. Στην περίπτωση επιτυχούς αιτήματος Cash Out, ο παίκτης ειδοποιείται πάραυτα με μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του, και η προσφερόμενη αξία πιστώνεται άμεσα στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, ανεξαρτήτως της μετέπειτα εκβάσεως του στοιχηματικού γεγονότος.

7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται αν η λειτουργία Cash Out δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους. Κατά τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν όπως αρχικώς τοποθετήθηκαν.

8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης της απόφασής της να αποδεχτεί ή όχι το υποβληθέν αίτημα για Cash Out.

9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναιτιολόγητα χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας να τροποποιήσει τους όρους που διέπουν τη διαδικασία διευθέτησης ενός αιτήματος Cash Out ή/και να διακόψει τη λειτουργία Cash Out οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε στοιχηματικό γεγονός ή αγορά. Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχήματα επί των συγκεκριμένων στοιχηματικών γεγονότων ή/και αγορών θα ισχύουν, όπως αρχικώς τοποθετήθηκαν.

10. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αναιτιολόγητα και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, να αποκλείσει, να περιορίσει ή/και να διακόψει τη λειτουργία Cash Out από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό συγκεκριμένων παικτών, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το σύνολο των περιστάσεων (ενδεικτικά: παραβίαση όρων σύμβασης προσχώρησης, κακή χρήση των όρων λειτουργίας Cash Out).

11. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι όροι της σύμβασης προσχώρησης, οι Κανονισμοί και κάθε άλλη σχετική απόφαση της ΕΕΕΠ και της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζει την αγορά τυχερών παιγνίων.

LIVE STREAMING

1. Πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming

1.1. Η υπηρεσία Live Streaming παρέχεται μόνο σε πελάτες (εφεξής: "Χρήστες") της ιστοσελίδας pamestoixima.gr (στο εξής: η "Ιστοσελίδα") ή/και στην εφαρμογή για κινητές συσκευές (στο εξής το “Mobile App”), που έχουν λογαριασμό στην Ιστοσελίδα ή/και στο Mobile App, έχουν χρήματα στο λογαριασμό τους ή/και έχουν τοποθετήσει ένα οποιοδήποτε στοίχημα εντός των τελευταίων 24 ωρών. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους πρόσβασης συνολικά ή μερικώς, συμπεριλαμβανομένου, του ελάχιστου ποσού που θα πρέπει να βρίσκεται στο λογαριασμό Χρήστη.

1.2. Επί του παρόντος, η πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming, είναι δωρεάν. Ωστόσο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιτρέψει συνδρομή στην πρόσβαση ή άλλες χρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι Χρήστες θα ενημερωθούν εκ των προτέρων.

1.3. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αρνηθεί, να περιορίσει ή να διακόψει την πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming. Ο Χρήστης θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι το περιεχόμενο της υπηρεσίας Live Streaming μπορεί να αλλάξει και ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να τροποποιήσει, αναστείλει, αντικαταστήσει, προσθέσει ή αποσύρει περιεχόμενο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

1.4. Η πρόσβαση των χρηστών στην υπηρεσία Live Streaming, συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

2. Τεχνικές Προδιαγραφές

2.1. Για τη βελτίωση της ποιότητας του Live Streaming, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προτείνει DSL ή καλωδιακή σύνδεση στο Internet, με τουλάχιστον 512 kbps.

3. Χρονικές Καθυστερήσεις

3.1. Αν και η υπηρεσία διαφημίζεται ως "ζωντανή", το περιεχόμενο μπορεί να υπόκειται σε χρονικές καθυστερήσεις, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα χρήσης της υπηρεσίας Live Streaming.

4. Eξαίρεση Ευθύνης

4.1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν μπορεί και δεν εγγυάται, ρητά ή έμμεσα, ότι η υπηρεσία Live Streaming παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή (είτε διαφημίζεται είτε όχι) καθώς και ότι συναντά τις τεχνικές απαιτήσεις του Χρήστη ή ότι λειτουργεί με οποιοδήποτε λογισμικό.

4.2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια, συμπεριλαμβανομένων, της απώλειας κερδών, δεδομένων, υποχρέωσης ή υπεραξίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της ικανότητας, της διαθεσιμότητας ή της απόδοσης του Live Streaming.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Η πρόσβαση στην υπηρεσία Live Streaming είναι μόνο για προσωπική, μη μεταβιβάσιμη, ιδιωτική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, αποθήκευση, τροποποίηση ή διανομή του ζωντανού περιεχομένου καθώς και η παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε οποιονδήποτε τρίτο να το κάνει.

5.2. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή του περιεχομένου Live Streaming σε ευρύ κοινό, είτε παρέχεται δωρεάν ή έναντι πληρωμής, καθώς και η παροχή βοήθειας ή υποστήριξης σε οποιονδήποτε τρίτο να το κάνει.

5.3. Όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας Live Streaming προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν σε τρίτους.

5.4. Η παραβίαση των διατάξεων αυτών από τον Χρήστη, μπορεί να επιφέρει έννομες συνέπειες, είτε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή από τρίτους.

6. Γενικές Διατάξεις

6.1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Παρά το γεγονός ότι σε κάθε σημαντική αλλαγή θα ενημερώνει τους Χρήστες, είναι ευθύνη του Χρήστη να ελέγξει τους Όρους και Προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της συμφωνίας με αυτούς. Η χρήση της υπηρεσίας Live Streaming θα θεωρείται ως αποδοχή των τυχόν αλλαγών που έγιναν στους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ

Βάση του νόμου Ν.4141/2013 (δημοσίευση ΦΕΚ Α’81) τα καθαρά κέρδη των παικτών υπόκεινται στην ακόλουθη φορολογική κλίμακα ανά στήλη:

· Αφορολόγητο: Καθαρά κέρδη στήλης έως 100 ευρώ

· Φόρος 15%: Καθαρά κέρδη στήλης από 100,01 έως 500 ευρώ (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 100 ευρώ ανά στήλη)

· Φόρος 20%: Καθαρά κέρδη στήλης από 500,01 ευρώ και άνω (Ο φόρος επιβαρύνει τα κέρδη που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά στήλη)

Μόνο σε περίπτωση που τα καθαρά κέρδη σου υπόκεινται σε φόρο, η επιλογή αυτή θα εμφανίζεται κάτω από το δελτίο σου.

Σημείωση: Η αξία στήλης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι 0,25 ευρώ. Βάση νόμου η φορολογία των καθαρών κερδών επιβάλλεται κλιμακωτά ανά στήλη.


Παράδειγμα 1

Ποντάρισμα €10 (40 στήλες) σε μια πεντάδα με απόδοση 200

Κέρδος= €2.000

Καθαρό κέρδος ανά στήλη= €1.990/40= €49,75

Δεν υπάρχει φόρος αφού το καθαρό κέρδος είναι χαμηλότερο των €100 ανά στήλη.

Παράδειγμα 2

Ποντάρισμα €20 (80 στήλες) σε μια επτάδα με απόδοση 500

Κέρδος= €10.000

Καθαρό κέρδος ανά στήλη= €9.980/80= €124,75

Τα πρώτα €100 ανά στήλη είναι αφορολόγητα. Στα επόμενα €24,75 ανά στήλη παρακρατείται φόρος 15% (€3,71 ανά στήλη x 80 στήλες = €296,8). Οπότε ο παίκτης τελικά λαμβάνει το ποσό των €9.703,2 (€10.000- €296,8).

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 21 ΕΤΩΝ Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του browser σας.
Για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του Google Chrome.